Main Content RSS FeedNaujausias įrašas

šeimos centro kursai sutuoktiniams!

ŠC per juokus į geresnę santuoką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesni įrašai

dėmesio!

Rokiškio Swedbank skyriuje rastas kryželis: pagamintas Italijoje, su įvairiais simboliais abiejose pusėse, apie 8-10 cm aukščio. Jei pametėte, ieškokite Swedbanko 3-ioje kasoje.

 

šv. Mišių laikas

Gruodžio 24 d. – šv. Kūčios. Piemenėlių šv. Mišios – 21.00 val.

Gruodžio 25 d. – šv. Kalėdos. Šv. Mišios – 8.00 val. ir toliau sekmadienio tvarka – 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Gruodžio 26 d. – II šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios – 8.00, 10.00 (ir 11.00) ir 18.00 val.

Gruodžio 27 d. – šv. Šeima. šv. Mišios sekmadienio tvarka. Po 12 val. šv. Mišių vaikus aplankys Kalėdų Senelis!

Gruodžio 31 d. – padėkos už praėjusius metus šv. Mišios – 18 val.

2016 m. SAUSIO 1 d. šv. Mišios 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Būkit palaiminti! Leiskite Jėzui užgimti Jūsų širdyse gailestingumu, ramybe ir artimo meile!

 

KŪČIŲ VAKARO MALDA

KuciuMaldaKūčių vakaro malda Gailestingumo metų proga. Parsisiųskite, atsispausdinkite, melskitės šeimose.  Tegu šie trys žodžiai – ATSIPRAŠAU, ATLEIDŽIU, DĖKOJU – skamba jūsų lūpose ir širdyse ne tik Kūčių vakarą. 

KuciuMalda3KuciuMalda2

skelbimai

suaugusiųjų katechezėskelbimas22         Posakramentinės katechezės skrajutė

 

 

 

 

 

šeimos centro tęstiniai kursai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katechezė

Katechezė (graikiškai katēchēsis < kat-ēcheō – mokausi žodžiu) – tai visą krikščionio gyvenimą trunkantis sąmoningo tikėjimo ugdymas brandžioje tikėjimo bendruomenėje. Tai daugiau nei paruošimas sakramentams. Katechezė vykdoma įvairaus amžiaus žmonėms. Tikėjimą bendruomenėje padeda ugdyti ne tik parapijos kunigai, bet ir aktyvūs, teologinį išsilavinimą turintys ir specialiai tam pasirengę pasauliečiai katechetai.

Nuo š. m. rugsėjo 27 d. pradėsime katechezę ne tik vaikams, norintiems pasiruošti priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus, ne tik jaunuoliams, norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą, bet kviesime ir suaugusius: tėvelius, kurių vaikai ruošis sakramentams bei jaunavedžius, šiemet susituokusius mūsų bažnyčioje.

KVIEČIAME tėvelius užrašyti į katechezės grupeles savo vaikus, kurie norėtų ruoštis ATGAILOS IR EUCHARISTIJOS (Pirmosios šv. išpažinties ir Pirmosios šv. Komunijos) sakramentams. Taip pat kviečiame jaunuolius (su tėvelių žinia ir pritarimu) užsirašyti į pasiruošimo SUTVIRTINIMO sakramentui grupeles.

REGISTRACIJA VYKS IKI RUGSĖJO 25 D. RAŠTINĖJE (Nepriklausomybės a. 1a – klebonijoje), pirmadieniais ir penktadieniais 9.00-14.00, antradieniais – ketvirtadieniais 14.00-19.00 val. Registracijos metu žinoti vaikų krikšto datą ir vietą (kokių dar duomenų reikia, galite pažiūrėti paspaudę spalvotą nuorodą). Arba galite duomenų anketą užpildyti namuose ir tada atnešti nurodytu laiku.

Visa informacija, susijusi su ruošimusi Atgailos ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams yra lankstuke prie duomenų anketos (žr. reikiamą spalvotą nuorodą).  Jei visgi Jums dar kyla kokių klausimų, susijusių su katecheze, galite skambinti katechetei Vaidai tel. 8 621 38721, rašyti el. laišką rokiskioparapija@gmail.com arba komentuoti tiesiogiai internetiniame puslapyje (trečias būdas lėčiausias ;) ).

Iki mielų susitikimų.

 

rugsėjo 1

rugsėjo 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šlovinimo vakaras

šlovinimo vakaras

atlaidai

glorious-mystery-mary-ascensionRUGPJŪČIO 15 D. (šeštadienį) švęsime Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinės) ATLAIDUS! šv. Mišios mūsų bažnyčioje – sekmadienio tvarka – 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Atlaidų svečias – Leliūnų parapijos administratorius kun. mgr. Alfredas Puško.

Primename, kad šią dieną šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai.

 

 

 

jaunimo kelionė

Kelionė į Palendrių šv. Benedikto vienuolyną ir Kryžių kalną!

   2015 m. rugpjūčio 5 d. grupė jaunimo, susirinkusio iš viso dekanato (Rokiškio, Pandėlio, Kamajų), išsiruošė į kelionę. Kadangi laukė netrumpas kelias, išvažiavome apie 7 val. ryto. Autobuse tvyrojo pakili nuotaika, skambėjo dainos ir linksmos šnekos. Koks džiaugsmas keliauti kartu! Mes važiavome, o už autobuso lango švietė saulė ir pranašavo mums gražią dieną.

Šiek tiek pavėlavę, atvykome į ramiuosius Palendrius. Tyliai prisijungėme prie šv. Mišių aukos ir kartu su broliais ir visais kitais šventėme paslaptingą Jo džiaugsmo puotą! Po šv. Mišių susitikome su t. Žeraru, kuris mus labai šiltai priėmė. T. Žeraras papasakojo mums apie vienuolyną, kuriame jis gyvena, apie Šv. Benediktą, apie brolių kasdienybę, darbus, taip pat davė kelis vertingus patarimus, kaip nuoširdžiau tikėti, turėti artimesnį ryšį su Dievu, papasakojo, kaip atpažinti Dievo valią savo gyvenime ir kaip surasti kelią pas Jėzų, norintį mus padaryti labai laimingus! „Kiekvieną vakarą prieš miegą sukalbėkite vieną „Sveika, Marija“ savo širdyje..“,- patarinėjo t. Žeraras jaunimui.

Papietavę, išvažiavome į Kryžių kalną. Kryžių kalno didingumo nenustelbė net prie žemės traukiantis karštis. Įspūdingas vaizdas ir jausmas! Buvo nuostabu pamatyti tokią kryžių gausybę, pamatyti vietą, kuri garsina Lietuvą visame pasaulyje! Apsilankėme ir Kryžių kalno vienuolyno  koplytėlėje. Mus pasitiko šv. Damijono kryžius ir įspūdingas vaizdas pro priekinį langą, mat visa koplytėlė pastatyta taip, kad altorius būtų nukreiptas tiesiai į Kryžių kalną. Prisivaikščioję ir prisižiūrėję iki soties, patraukėme namo. Tačiau kelyje dar turėjome trumpam sustoti, nes prireikė pakeisti padangą. Tą laiką puikiai išnaudojom: susėdę pievoje grojom ir giedojom giesmes!

Noriu iš visos širdies padėkoti parapijiečiams, kad padovanojo jaunimui šią kelionę! Ačiū kun. Eimantui, kad mus išleido! Kun. Mindaugui, kad lydėjo! Vairuotojui, kad nuvežė! Palendrių broliams, kad priėmė! Ir jaunimui, kad pasiryžo keliauti! O labiausiai ačiū Dievui, kad mus surinko ir nuolat laimino! Ačiū! Ačiū! Ačiū!

Ieva Raugaitė