katechezė

Rugsėjo mėnesį vyksta registracija į katechezės grupes tiems, kas nori ruoštis Pirmajai šv. Išpažinčiai bei Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimui.

images

Dienos mintis

Mato asmenyje matome Evangelijos paradoksą: nusidėjėlis gali tapti kitiems pavyzdžiu kaip priimti Dievo gailestingumą, kaip Dievo gailestingumas gali stebuklingai perkeisti

stovyklėlė vaikams

Birželio 20-22 dienomis Rokiškio parapijoje vyks trijų dienų be nakvynės stovyklėlė 8-12 metų vaikams. Tėveliai, leisiantys savo vaikus, sutikimą gali

1 2 3 14