Main Content RSS FeedNaujausias įrašas

kovo pradžia

Kovo 11 – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena. Tą dieną šv. Mišias švęsime 10.00 ir 18.00 val.

Naujas paveikslėlis (3)

 

 

Ankstesni įrašai

kasdienybė ir šventės

knygelė Išpažintis     kovo 4 Kazimieras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pašaukimų savaitgalis

Vilniaus šv. Juozapo Kunigų seminarija š. m. vasario 27 – kovo 1 d. organizuoja pašaukimų savaitgalį abiturientams, studentams ir vyrams iki 35 metų, ieškantiems savo pašaukimo.

Programa prasidės vasario 27 d. (penktadienį) 18 val., baigsis kovo 1 d. (sekmadienį) apie 11 val. Norintieji dalyvauti šiame savaitgalyje privalo užsiregistruoti seminarijoje tel. 8 5 2701602 arba el. paštu rastine@vks.lcn.lt.

Daugiau informacijos galima rasti Vilniaus kunigų seminarijos interneto svetainėje www.seminarija.lt

 

vasario 16 ir pelenų diena

Vasario 16, pirmadienį, minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šv. Mišias švęsime 12.00 val. Paskui jungsimės į mieste organizuojamus renginius.

Vasario 18 – Pelenų trečiadienis. Į šv. Mišias rinksimės  10.00 ir 18.00 val., kad išgirstume ir atsilieptume į kvietimą atsiversti ir tikėti bei gyventi evangelija. Po vakarinių šv. Mišių parapijos namuose Gavėnios pradžią giesme, filmu, pasidalijimu grupelėse ir malda paskelbs Krikščioniško Gyvenimo Bendruomenė. Laukiame visų!

 

ligonių diena

Vasario 11 d. minima Lurdo Švč. M. Marijos  – pasaulinė ligonių diena. Ta proga mūsų bažnyčioje 18.00 val. šv. Mišiose bus teikiamas ligonių patepimo sakramentas. Kviečiame sergančiuosius nepagydomomis ar lėtinėmis ligomis, besiruošiančius operacijoms ar turintiems kitų stiprių sveikatos sutrikdymų, pasinaudoti galimybe prašyti Dievo, kad gydytų kūną ir sielą.

Ligoniai ligoninėje kunigų bus lankomi vasario 20 d. nuo 15.30 val.

 

šv. Agota

Šv. Agotos dieną šv. Mišias švęsime 10.00 ir 18.00 val. Bus šventinama duona. Prašysime šventosios užtarimo saugant nuo gaisrų.

 

ljd

Sekmadienio popietė ir vakaras prabėgo linksmame jaunimo būryje – parapijos namuose, pasitikę Lietuvos Jaunimo Dienų kryžių jaunuoliai ir jaunuolės rinkosi į pirmą susitikimą, ruošiantis Lietuvos Jaunimo dienoms Alytuje birželio 27-28 dienomis.

Parapijos namų salė pasirodė esanti per maža Lietuvos Jaunimo Dienų kryžiui, bet užtat bažnyčioje tilpo viskas ir visi :)

Susitikimo akimirkos – foto galerijoje. O jei kas norėtų pasidalinti įspūdžiais – maloniai laukiame komentarų ;)

 

adoracija

Pranešame, kad mūsų parapijoje naktinę adoraciją pakeitė dieninė adoracija. Kviečiame visus penktadieniais ateiti pabūti su Jėzumi Švč. Sakramente. Jėzus ir mes laukiame Jūsų nuo rytinių šv. Mišių 8.00 val. iki 22.00 val. 18.00 val., kaip įprasta, vakarinės šv. Mišios, o valandą prieš jas – Rožinio malda ir Švč. M. Marijos litanija.

Adoracija – ypatingas Dievo garbinimas, kada žvelgiame į Jėzų duonos pavidale, o Jis žvelgia į mus. Vyksta asmeninis dviejų įsimylėjėlių pokalbis – be žodžių, tik akis į akį, širdis į širdį.

 

 

susitikimai

Sveiki, įžengę į Naujuosius 2015 metus! Šiais metais linkime visiems patirti dar daugiau Dievo malonių.

Jaunimą kviečiame ruoštis Lietuvos Jaunimo Dienoms. Platesnė informacija – mūsų puslapio skirtuke “LJD 2015″.

Tėvelius, kurių vaikai ruošiasi sakramentams, toliau kviečiame į susitikimus 19 val. parapijos namuose: sausio 15 ir 29 d., vasario 12 ir 26 d., kovo 12 ir 26 d., balandžio 16 ir 30 d.

Laukiame!

 

 

kunigų kalėdinis sveikinimas

Kalėdimis kunigų sveikinimas