Main Content RSS FeedNaujausias įrašas

kunigų kalėdinis sveikinimas

Kalėdimis kunigų sveikinimas

 

 

Ankstesni įrašai

koplytėlės pašventinimas

Gruodžio 16 d. Rokiškio psichiatrijos ligoninėje buvo pašventinta koplytėlė. Kad Dievo gailestingumas pasiektų visus parapijos ‘pakraščius’.

DSCF8565

 

 

 

 

 

 

DSCF8536

 

 

 

 

 

 

Nuotraukos “Gimtojo Rokiškio”. Ačiū.

 

 

pamaldų tvarka

Tiems, kas su nekantrumu laukia Jėzaus gimimo šventės, pranešame, kad mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus švenčiamos:

Gruodžio 24 d. – Kūčios – 8.00 val., o piemenėlių (bernelių) šv. Mišios – 21.00 val.

Gruodžio 25 d. – Kalėdossekmadienio tvarka: 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Gruodžio 26 d. – II Kalėdų diena – 10.00 ir 18.00 val.

Laukiame ir kviečiame švęsti kartu!

 

po advento vakaro

Gruodžio 9-osios vakarą po šv. Mišių būrelis tikinčiųjų kartu su kunigais rinkosi į parapijos namus. Krikščioniško Gyvenimo Bendruomenė visus kvietė į Advento vakarą “Laukti kartu su Švč. M. Marija”. Vakarą malda pradėjo klebonas – dekanas kun. Eimantas. Sustoti ir laukti ateinančio Emanuelio (Dievo su mumis) padėjo mąstymai ir ištraukos iš Šventojo Rašto. Išgirstu žodžiu buvo galima pasidalinti mažose grupelėse. Kelios mintys:

“Labai reikia atsiverti Dievo malonei, Šventos Dvasios veikimui, kad mylėtume, pasiaukotume, kaip Marija”.

“Kasdienybėj visus darbus atlikti su meile, galvojant apie aukštesnius dalykus”.

“Meilė ir gailestingumas”.

“Būt atviresniems, pradėti nuo savęs”.

Trumpai stabtelėję advento viduryje, visi (ir dalyvavę, ir ne) yra kviečiami į gruodžio 20 d. (šeštadienį) parapijos namuose nuo 10 val. vyksiančias rekolekcijas. Jei norėtumėte dalyvauti, registruokitės! Pranešti galite el. paštu rokiskioparapija@gmail.com , pasakydami tiesiogiai klebonui ar kitais patikimais būdais :) Vietų skaičius ribotas!

ADVENTAS

Įžengėme į naujuosius liturginius metus.

IMG_3158Kiekvieną advento sekmadienį 8 val. kviečiame į rarotines šv. Mišias žvakių šviesoje.

Ateidami atsineškite savo žvakę stikliniame indelyje.

Kartu budėsime laukdami mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimo.

 

Gruodžio 9 d. parapijos namuose vyks Advento vakaras “Kartu su Marija”. Visų laukiame 19 val., po vakarinių šv. Mišių.

Gruožio 12 d. bus lankomi ligoniai. Norintys būti aplankyti registruojasi skambindami kunigams. Arba ligonių artimieji gali užeiti į zakristiją prieš ar po šv. Mišių, kad susitartų dėl konkretaus laiko.

Gruodžio 20 d. nuo 10 val. parapijos namuose vyks advento rekolekcijos. Susitaikymo pamaldos – 16.30 val.  Pasitikime Jėzaus gimimą atnaujintomis širdimis.

baigiasi liturginiai metai

Penktadienį (lapkričio 21) kunigai lankys ligonius ir aukos šv. Mišias ligoninėje. Praneškite savo sergantiems artimiesiems apie galimybę susitikti su Jėzumi šv. Komunijoje.

Šeštadienį (lapkričio 22) Panevėžyje vyks šventinis renginys šeimoms, kuriuo bus iškilmingai užbaigti šeimos metai. Kviečiame kartu vykti šeimas (su vaikais ar be jų). Platesnė informacija – www.pvscentras.lt

Sekmadienį (lapkričio 23) minėsime Kristaus Pasaulio Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmę ir taip užbaigsime liturginius metus. Po Sumos giedosime Švč. Jėzaus Širdies litaniją.

Lapkričio 30 d. jau švęsime pirmąji Advento sekmadienį.

 

visi šventieji ir vėlinės

Lapkričio 1 d. (šeštadienį) minėsime VISUS ŠVENTUOSIUS, pasiekusius Dangų. Melsimės už savo artimuosius ir tolimuosius, pažįstamus ir nematytus, negirdėtus – už visus, jau iškeliavusius pas Viešpatį. Kartu su jais švęsime šv. Mišias sekmadienio tvarka: 8.00, 10.00, 12.00, 18.00 val. Ir ne tik :) 15.00 val. vyks. šv. Mišios Kalneliškių kapinių koplyčioje. Po jų, jei kas pageidaus, kunigai bus pasiruošę pašventinti (palaiminti) ant jūsų artimųjų kapų pastatytus paminklus, jei anksčiau tai nebuvo padaryta. Po vakarinių šv. Mišių pradėsime maldų už mirusius devyndienį.

Lapkričio 2 d. (sekmadienis) – VĖLINĖS.  Šv. Mišios vyks įprasta sekmadieniui tvarka. Po Sumos (10.00 val.) – gedulinė procesija bažnyčioje. 17.00 val. šv. Mišios už fundatorius bažnyčios kriptoje (požemyje).

KATECHEZĖ paaugliams

Katechezė, padėsianti ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, prasidės spalio 13-16 d. 16.00 val.

Jei dėl kokių nors priežasčių yra nespėjusių užsiregistruoti, bet norinčių kartu leistis į tikėjimo kelionės nuotykį, kreipkitės (skambinkite, rašykite) į katechetę Vaidą iki spalio 12 d. vakaro. Tel. nr. 8 621 38721.

 

 

katechezė tėvams

Šiemet ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius kviečiame į katechezę parapijos namuose. Tiesa, mamoms ir tėčiams (ar globėjams) susitikimų bus mažiau, nei jų vaikams. Visų labai laukiame!

Naujas paveikslėlis

 

 

 

 

 

 

P.S. Jei dėl slenkančio grafiko, budėjimų ar panašių darbų negalėsite būti visas dienas – nenusiminkite! Būkite tiek, kiek galite :)

 

 

 

šv. mato atlaidai

2014-09 šv. Mato atlaidai