Main Content RSS FeedNaujausias įrašas

KLEBONO SKELBIMAI

* Lapkričio 15 – 22 dienomis Vilniuje vyksta Aušros Vartų atlaidai „Pašvęsti gailestingumui“.

* Pirmadienį (lapkričio 16) Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos, iškilmė. Šv. Mišios įprasta tvarka.

* Kitą sekmadienį (lapkričio 22) švęsime Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmę. Ja baigsime liturginius metus. Po sumos prie išstatyto Švč. Sakramento bus giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija su Žmonijos paaukojimo aktu. Rinkliava bus skiriama kunigų seminarijos išlaikymui. Šv. Cecilijos proga suma bus aukojama už choristus ir visus giedančius. Lietuvos kariuomenės dienos proga 12 val. melsimės už Lietuvos karius, šaulius, savanorius.

*Nuoširdžiai dėkojame, kad paskyrėte Rokiškio parapijai 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio, o taip pat už aukas, kuriomis remiate savo parapiją ir kunigus. Kalendos nebus, bet kurie norite palaiminti namus ar pabendrauti, prašome susitarti ir maloniai atsiliepsime į Jūsų kvietimą.

*Primename ir prašome skaityti katalikišką spaudą iš mūsų spaudos dėžutės. Nuoširdus AČIŪ.

* Kviečiame dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose parapijos namuose. Plačiau žiūrėkite skelbimą skelbimų lentoje. Šį trečiadienį vyks testiniai kursai šeimoms, vedami Šeimos centro savanorių.

* Prisidedame prie Policijos akcijos ir kviečiame tiek ratuotus, tiek pėsčiuosius būti atsakingais keliaujant ir saugoti save ir kitus, naudojant šviesą atspindinčius ženklus.

 

Ankstesni įrašai

skelbimai

suaugusiųjų katechezėskelbimas22         Posakramentinės katechezės skrajutė

 

 

 

 

 

šeimos centro tęstiniai kursai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katechezė

Katechezė (graikiškai katēchēsis < kat-ēcheō – mokausi žodžiu) – tai visą krikščionio gyvenimą trunkantis sąmoningo tikėjimo ugdymas brandžioje tikėjimo bendruomenėje. Tai daugiau nei paruošimas sakramentams. Katechezė vykdoma įvairaus amžiaus žmonėms. Tikėjimą bendruomenėje padeda ugdyti ne tik parapijos kunigai, bet ir aktyvūs, teologinį išsilavinimą turintys ir specialiai tam pasirengę pasauliečiai katechetai.

Nuo š. m. rugsėjo 27 d. pradėsime katechezę ne tik vaikams, norintiems pasiruošti priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus, ne tik jaunuoliams, norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą, bet kviesime ir suaugusius: tėvelius, kurių vaikai ruošis sakramentams bei jaunavedžius, šiemet susituokusius mūsų bažnyčioje.

KVIEČIAME tėvelius užrašyti į katechezės grupeles savo vaikus, kurie norėtų ruoštis ATGAILOS IR EUCHARISTIJOS (Pirmosios šv. išpažinties ir Pirmosios šv. Komunijos) sakramentams. Taip pat kviečiame jaunuolius (su tėvelių žinia ir pritarimu) užsirašyti į pasiruošimo SUTVIRTINIMO sakramentui grupeles.

REGISTRACIJA VYKS IKI RUGSĖJO 25 D. RAŠTINĖJE (Nepriklausomybės a. 1a – klebonijoje), pirmadieniais ir penktadieniais 9.00-14.00, antradieniais – ketvirtadieniais 14.00-19.00 val. Registracijos metu žinoti vaikų krikšto datą ir vietą (kokių dar duomenų reikia, galite pažiūrėti paspaudę spalvotą nuorodą). Arba galite duomenų anketą užpildyti namuose ir tada atnešti nurodytu laiku.

Visa informacija, susijusi su ruošimusi Atgailos ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams yra lankstuke prie duomenų anketos (žr. reikiamą spalvotą nuorodą).  Jei visgi Jums dar kyla kokių klausimų, susijusių su katecheze, galite skambinti katechetei Vaidai tel. 8 621 38721, rašyti el. laišką rokiskioparapija@gmail.com arba komentuoti tiesiogiai internetiniame puslapyje (trečias būdas lėčiausias ;) ).

Iki mielų susitikimų.

 

rugsėjo 1

rugsėjo 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šlovinimo vakaras

šlovinimo vakaras

atlaidai

glorious-mystery-mary-ascensionRUGPJŪČIO 15 D. (šeštadienį) švęsime Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinės) ATLAIDUS! šv. Mišios mūsų bažnyčioje – sekmadienio tvarka – 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Atlaidų svečias – Leliūnų parapijos administratorius kun. mgr. Alfredas Puško.

Primename, kad šią dieną šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai.

 

 

 

jaunimo kelionė

Kelionė į Palendrių šv. Benedikto vienuolyną ir Kryžių kalną!

   2015 m. rugpjūčio 5 d. grupė jaunimo, susirinkusio iš viso dekanato (Rokiškio, Pandėlio, Kamajų), išsiruošė į kelionę. Kadangi laukė netrumpas kelias, išvažiavome apie 7 val. ryto. Autobuse tvyrojo pakili nuotaika, skambėjo dainos ir linksmos šnekos. Koks džiaugsmas keliauti kartu! Mes važiavome, o už autobuso lango švietė saulė ir pranašavo mums gražią dieną.

Šiek tiek pavėlavę, atvykome į ramiuosius Palendrius. Tyliai prisijungėme prie šv. Mišių aukos ir kartu su broliais ir visais kitais šventėme paslaptingą Jo džiaugsmo puotą! Po šv. Mišių susitikome su t. Žeraru, kuris mus labai šiltai priėmė. T. Žeraras papasakojo mums apie vienuolyną, kuriame jis gyvena, apie Šv. Benediktą, apie brolių kasdienybę, darbus, taip pat davė kelis vertingus patarimus, kaip nuoširdžiau tikėti, turėti artimesnį ryšį su Dievu, papasakojo, kaip atpažinti Dievo valią savo gyvenime ir kaip surasti kelią pas Jėzų, norintį mus padaryti labai laimingus! „Kiekvieną vakarą prieš miegą sukalbėkite vieną „Sveika, Marija“ savo širdyje..“,- patarinėjo t. Žeraras jaunimui.

Papietavę, išvažiavome į Kryžių kalną. Kryžių kalno didingumo nenustelbė net prie žemės traukiantis karštis. Įspūdingas vaizdas ir jausmas! Buvo nuostabu pamatyti tokią kryžių gausybę, pamatyti vietą, kuri garsina Lietuvą visame pasaulyje! Apsilankėme ir Kryžių kalno vienuolyno  koplytėlėje. Mus pasitiko šv. Damijono kryžius ir įspūdingas vaizdas pro priekinį langą, mat visa koplytėlė pastatyta taip, kad altorius būtų nukreiptas tiesiai į Kryžių kalną. Prisivaikščioję ir prisižiūrėję iki soties, patraukėme namo. Tačiau kelyje dar turėjome trumpam sustoti, nes prireikė pakeisti padangą. Tą laiką puikiai išnaudojom: susėdę pievoje grojom ir giedojom giesmes!

Noriu iš visos širdies padėkoti parapijiečiams, kad padovanojo jaunimui šią kelionę! Ačiū kun. Eimantui, kad mus išleido! Kun. Mindaugui, kad lydėjo! Vairuotojui, kad nuvežė! Palendrių broliams, kad priėmė! Ir jaunimui, kad pasiryžo keliauti! O labiausiai ačiū Dievui, kad mus surinko ir nuolat laimino! Ačiū! Ačiū! Ačiū!

Ieva Raugaitė

laiškai

Sveiki visi, besidžiaugiantys vasara. Gal kažkas iš Jūsų pasigedote žinučių apie mūsų parapijoje vykstančius renginius. Labai nepykit. Štai apie vaikų vasaros stovyklą, vykusią liepos 1-3 dienomis, byloja tik nuotraukos (jas, kaip ir kitas, galite rasti mūsų “Nuotraukų Galerijoje”). Peršasi išvada, kad savanoriai po stovyklos buvo arba super pavargę, arba super ekstazėje, nes negavome jokio laiškelio apie tai, kas ten vyko. Jei vis tik atsirastų norinčių pasidalinti įspūdžiais, rašykite komentarą arba el. laišką  adresu rokiskioparapija@gmail.com . Tikrai laukiam ;)

Liepos 25 d. Alantoje vyko Gyvojo Rožinio Kongresas. Ačiū dalyvėms už foto ir pasakojimą:

Gyvojo Rožinio kongrese Alantoje

Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio kongresas, jau vienuoliktasis, šįmet –  liepos 25-ąją – sukvietė daugiau nei tūkstantį rožinio kalbėtojų iš visų Panevėžio vyskupijos dekanatų, iš Kauno, iš Vilniaus į iškiliais dviem bokštais ant kalno baltuojančią Alantos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčią.

Mūsų, Rokiškio dekanato piligrimų, autobusu veikliosios vadovės Onutės Seibutienės dėka vyko ir Obelių, Panemunėlio, Ragelių bei Kamajų parapijiečiai, pakeliui prisijungė net keletas svėdasiškių. Atskiru autobusu į Alantą atkako ir grupelė pandėliečių. Keliavome su Rožinio malda. Alantos miestelyje įsiliejom į margą atvykėlių minią, skubėjom į ąžuolų vainikais, šimtais baltų lelijų išpuoštą erdvią bažnyčią, kur dar  trumpam suspėjom į Švč. Sakramento adoraciją.

Brolis Astijus OFM katechezės metu nuotaikingai sveikino Gyvojo Rožinio kalbėtojus, pabrėždamas, kad  kasdienė bendra rožinio malda galingesnė už pasaulio ginklus, už pinigus. Jis kvietė švęsti ir džiūgauti, nes angelo pasveikinimo „sveika, Marija,“ tikslesnė prasmė yra „džiūgauk, Marija“. Jis ragino mus semtis šventumo pavyzdžio iš iškilių šventųjų gyvenimo, iš Šventojo Rašto, domėtis, skaityti religinę literatūrą, „Artumą“, kitus katalikiškus leidinius, neimti pavyzdžiu pasaulietiškų leidinių liaupsinamų asmenų, kurie dauguma klaidžioja pasaulio klystkeliais, nutolę nuo Dievo, nuo krikščioniškų vertybių…

Po katechezės Gyvojo Rožinio draugijų vėliavomis nešini maldininkai šventoriuje procesijos būdu meldėsi Rožinio garbingąsias paslaptis. Įtaigiai skambėjo vedančiojo brolio Astijaus žodžiai, bendra rožančiaus malda, Marijai skiriamos giesmės.

Šv. Mišias aukojo arkivyskupai Lionginas Virbalas ir Sigitas Tamkevičius, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, keletas kunigų. Homiliją sakė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Mišiose giedojo Mokslų Akademijos choras, bažnyčios skliautais  aidėjo operos primadonos Irenos  Milkevičiūtės giedamos giesmės, įtaigumu ir nuostabiu balso skambesiu keldamos širdis Dievop.  Po šv. Mišių šventoriuje vyskupai pasodino atminimo medelį.

Alantos dvaro sodyboje medžių paunksmėje jaukiai vaišinomės agapėje, bendravome, susitikome pažįstamus iš kitų dekanatų. Skambėjo muzika, dainos, tad smagiai šokome ratelius, džiaugėmės gražiu oru, dalinomės šventės įspūdžiais.

Grįždami iš Alantos vingių vingiais besivyniojančiu keliu, grožėjomės gamta ir mintyse dėkojom Aukščiausiam už Jo vedimą, už neįkainojamą kasdienę Meilės dovaną.

Zita Stalauskienė

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METŲ ŠVČ. SAKRAMENTO 24 VALANDŲ ADORACIJA

Švč4Minint Pašvęstojo gyvenimo metus Rokiškio šv, apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčioje vyks parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija nuo rugpjūčio 7 dienos 8:00 valandos iki rugpjūčio 8 dienos 8:00 valandos.

Švč. Sakramento adoracija – tai asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi ir Jo garbinimas tyloje ar bendrais liturginiais veiksmais. Tai ypatinga dėkojimo mūsų Išganytojui šventė, kurioje aktyviausia parapijos bendruomenės dalis vienijasi maldos budėjime. Švč. Sakramento adoracija mums leidžia regimu būdu išgyventi Dievo artumą ir suprasti, kad Dievas visada su mumis.

Ateikime bent akimirkai į asmeninį susitikimą su Jėzumi, pabūkime kartu su Juo, Jis kantriai mūsų visų laukia…

įspūdžiai

KVIEČIAM VYKUSIUS Į LIETUVOS JAUNIMO DIENAS PASIDALINTI SAVO ĮSPŪDŽIAIS!

Ačiū Vytautui, kuris pirmasis išdrįso :)

Birželio paskutinįjį savaitgalį Alytuje vyko didžiausias renginys tikinčiam jaunimui – Lietuvos Jaunimo Dienos 2015!

Į jį vyko ir Rokiškio jaunimas bei jų draugai iš Kamajų, Lukštų ir Onuškio. Nesvarbu, kad laukė ilga kelionė ir teko laaabai anksti keltis, visi puošėsi šypsenomis ir paslaugumu. Kelionė neprailgo ir gan sparčiai atsidūrėme Alytuje. Kartu su 6000 jaunų žmonių dalyvavome programoje, kuri prasidėjo renginio atidarymo koncertu su giesmėmis ir šokio variacijomis, pietumis, po to sekė nuostabus Vyskupo K. Kėvalo įvadas į teminius užsiėmimus (atpasakoti neišeina) ir jaunimas pasklido po miesto erdves, kuriose vyko teminiai užsiėmimai – paskaitos, žaidimai, dialogai, vaidinimai, koncertai… Po jų, vakare, vyko susitaikinimo su Dievu vakaras, Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir šlovinimo koncertas, kuriuo baigėsi šeštadienio veiklos ir visi ėjome į nakvynės vietas.

Sekmadienis prasidėjo bendrais pusryčiais, po jų buvo Gailestingumo Vainikėlio malda, o po jos eisena pajudėjo Alytaus gatvėmis į Rotušės aikštę, kurioje vyko šių dienų centras ir esmė – Šventosios Mišios. Per jas saulė visus pabučiavo, tai buvo dar viena proga įsitikinti, koks nuostabus yra jaunimas, kuris atsiliepia į Jėzaus kvietimą – jam nebaisi kaitra, vėjai, debesuotumas ir kitos negandos, niekas nuotaikos negadina. :)
Ir renginio pabaigai vyko uždarymo koncertas su tėvu Stan Fortuna, kuris muzikaliai ir su paaiškinimais palydėjo jaunimą į tikėjimo gylį.

Greit baigėsi taip ilgai lauktos Lietuvos Jaunimo dienos. Tačiau visi, dar tebesidalindami įspūdžiais iš šių dienų, jau pradeda laukti sekančių. Tad tariu iki naujų susitikimų. Ir jei šiemet nepavyko sudalyvauti Lietuvos Jaunimo dienose, tai, greičiausiai, susitiksime kitose. ;)