Main Content RSS FeedNaujausias įrašas

kelionės

2016-05-07 kelionė

Galbūt jau susiplanavote gegužės 6-8 dienomis dalyvauti Nacionaliniame Gailestingumo Kongrese Vilniuje?

O gal Kongrese dalyvausite tik sekmadienį, eidami procesijoje su parapijos vėliava?

Ne? Norite kažko kito? Ši kelionė gali būti tuo “kažkuo kitu”, jei tik leisitės Dievo kalbinami.

 

 

 

Ankstesni įrašai

šeimoms

skelbimas 2016-04-17

didysis tridienis ir šv. Velykos

did tridienis 2016

Afisa-septyni-zodziai-internetui-sumazinta22_631x891

Kovo 27 – šv. Velykos!

Prisikėlimo šv. Mišios – 8.00 val.

Kitos šv. Mišios šv. Velykų dieną – 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Kovo 28 – II šv. Velykų diena.

Šv. Mišios – 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

 

Atvelykio – Dievo Gailestingumo – dieną šv. Mišios vyks sekmadienio tvarka. Tą dieną į Rokiškį atkeliauja filmas “Pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija”. filmas Pirmasis Gailestingumo paveikslas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keliaujant per gavėnią

Dievas mus kviečia būti gailestingais kaip Jis! Nemokėsime parodyti gailestingumo, patys prieš tai jo neišgyvenę. Ir nors šie metai yra Gailestingumo Jubiliejaus metai, galime taip ir prabėgti nepatyrę, kas tas gailestingumas.

Gavėnios metu esame ypatingai kviečiami stabtelėti ir įsiklausyti: į Dievą, į save, į kitą žmogų. Tuo stabtelėjimu gali būti “24 valandos Viešpačiui”  ar rekolekcijų šeštadienis, ar bet kuri kita diena, kurią išplėšime iš savo įtemptų dienotvarkių. Tereikia pasiryžti ir nebijoti. “Nebijok!” – girdime sakant Dievą skaitydami Šventąjį Raštą, kuriame šis padrąsinimas nuskamba 365 kartus – kiekvienai metų dienai.

Nebijok sustoti, nebijok ateiti, nebijok išgirsti, nebijok įsileisti Dievą į savo pasaulį, savo širdį, į visą savo gyvenimą!

 

24 val Viešpačiui 2016     Ligonius namuose kunigai lankys kovo 14 ir 15 dienomis. Ligonių artimuosius prašome užeiti susitarti dėl laiko.

 

gavėnios rekol-susitaik pamald 2016

šeimos centro kursai sutuoktiniams!

ŠC per juokus į geresnę santuoką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dėmesio!

Rokiškio Swedbank skyriuje rastas kryželis: pagamintas Italijoje, su įvairiais simboliais abiejose pusėse, apie 8-10 cm aukščio. Jei pametėte, ieškokite Swedbanko 3-ioje kasoje.

 

šv. Mišių laikas

Gruodžio 24 d. – šv. Kūčios. Piemenėlių šv. Mišios – 21.00 val.

Gruodžio 25 d. – šv. Kalėdos. Šv. Mišios – 8.00 val. ir toliau sekmadienio tvarka – 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Gruodžio 26 d. – II šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios – 8.00, 10.00 (ir 11.00) ir 18.00 val.

Gruodžio 27 d. – šv. Šeima. šv. Mišios sekmadienio tvarka. Po 12 val. šv. Mišių vaikus aplankys Kalėdų Senelis!

Gruodžio 31 d. – padėkos už praėjusius metus šv. Mišios – 18 val.

2016 m. SAUSIO 1 d. šv. Mišios 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Būkit palaiminti! Leiskite Jėzui užgimti Jūsų širdyse gailestingumu, ramybe ir artimo meile!

 

KŪČIŲ VAKARO MALDA

KuciuMaldaKūčių vakaro malda Gailestingumo metų proga. Parsisiųskite, atsispausdinkite, melskitės šeimose.  Tegu šie trys žodžiai – ATSIPRAŠAU, ATLEIDŽIU, DĖKOJU – skamba jūsų lūpose ir širdyse ne tik Kūčių vakarą. 

KuciuMalda3KuciuMalda2

skelbimai

suaugusiųjų katechezėskelbimas22         Posakramentinės katechezės skrajutė

 

 

 

 

 

šeimos centro tęstiniai kursai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

katechezė

Katechezė (graikiškai katēchēsis < kat-ēcheō – mokausi žodžiu) – tai visą krikščionio gyvenimą trunkantis sąmoningo tikėjimo ugdymas brandžioje tikėjimo bendruomenėje. Tai daugiau nei paruošimas sakramentams. Katechezė vykdoma įvairaus amžiaus žmonėms. Tikėjimą bendruomenėje padeda ugdyti ne tik parapijos kunigai, bet ir aktyvūs, teologinį išsilavinimą turintys ir specialiai tam pasirengę pasauliečiai katechetai.

Nuo š. m. rugsėjo 27 d. pradėsime katechezę ne tik vaikams, norintiems pasiruošti priimti Atgailos ir Eucharistijos sakramentus, ne tik jaunuoliams, norintiems priimti Sutvirtinimo sakramentą, bet kviesime ir suaugusius: tėvelius, kurių vaikai ruošis sakramentams bei jaunavedžius, šiemet susituokusius mūsų bažnyčioje.

KVIEČIAME tėvelius užrašyti į katechezės grupeles savo vaikus, kurie norėtų ruoštis ATGAILOS IR EUCHARISTIJOS (Pirmosios šv. išpažinties ir Pirmosios šv. Komunijos) sakramentams. Taip pat kviečiame jaunuolius (su tėvelių žinia ir pritarimu) užsirašyti į pasiruošimo SUTVIRTINIMO sakramentui grupeles.

REGISTRACIJA VYKS IKI RUGSĖJO 25 D. RAŠTINĖJE (Nepriklausomybės a. 1a – klebonijoje), pirmadieniais ir penktadieniais 9.00-14.00, antradieniais – ketvirtadieniais 14.00-19.00 val. Registracijos metu žinoti vaikų krikšto datą ir vietą (kokių dar duomenų reikia, galite pažiūrėti paspaudę spalvotą nuorodą). Arba galite duomenų anketą užpildyti namuose ir tada atnešti nurodytu laiku.

Visa informacija, susijusi su ruošimusi Atgailos ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams yra lankstuke prie duomenų anketos (žr. reikiamą spalvotą nuorodą).  Jei visgi Jums dar kyla kokių klausimų, susijusių su katecheze, galite skambinti katechetei Vaidai tel. 8 621 38721, rašyti el. laišką rokiskioparapija@gmail.com arba komentuoti tiesiogiai internetiniame puslapyje (trečias būdas lėčiausias ;) ).

Iki mielų susitikimų.