Main Content RSS FeedNaujausias įrašas

baigiasi liturginiai metai

Penktadienį (lapkričio 21) kunigai lankys ligonius ir aukos šv. Mišias ligoninėje. Praneškite savo sergantiems artimiesiems apie galimybę susitikti su Jėzumi šv. Komunijoje.

Šeštadienį (lapkričio 22) Panevėžyje vyks šventinis renginys šeimoms, kuriuo bus iškilmingai užbaigti šeimos metai. Kviečiame kartu vykti šeimas (su vaikais ar be jų). Platesnė informacija – www.pvscentras.lt

Sekmadienį (lapkričio 23) minėsime Kristaus Pasaulio Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmę ir taip užbaigsime liturginius metus. Po Sumos giedosime Švč. Jėzaus Širdies litaniją.

Lapkričio 30 d. jau švęsime pirmąji Advento sekmadienį.

 

Ankstesni įrašai

visi šventieji ir vėlinės

Lapkričio 1 d. (šeštadienį) minėsime VISUS ŠVENTUOSIUS, pasiekusius Dangų. Melsimės už savo artimuosius ir tolimuosius, pažįstamus ir nematytus, negirdėtus – už visus, jau iškeliavusius pas Viešpatį. Kartu su jais švęsime šv. Mišias sekmadienio tvarka: 8.00, 10.00, 12.00, 18.00 val. Ir ne tik :) 15.00 val. vyks. šv. Mišios Kalneliškių kapinių koplyčioje. Po jų, jei kas pageidaus, kunigai bus pasiruošę pašventinti (palaiminti) ant jūsų artimųjų kapų pastatytus paminklus, jei anksčiau tai nebuvo padaryta. Po vakarinių šv. Mišių pradėsime maldų už mirusius devyndienį.

Lapkričio 2 d. (sekmadienis) – VĖLINĖS.  Šv. Mišios vyks įprasta sekmadieniui tvarka. Po Sumos (10.00 val.) – gedulinė procesija bažnyčioje. 17.00 val. šv. Mišios už fundatorius bažnyčios kriptoje (požemyje).

KATECHEZĖ paaugliams

Katechezė, padėsianti ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, prasidės spalio 13-16 d. 16.00 val.

Jei dėl kokių nors priežasčių yra nespėjusių užsiregistruoti, bet norinčių kartu leistis į tikėjimo kelionės nuotykį, kreipkitės (skambinkite, rašykite) į katechetę Vaidą iki spalio 12 d. vakaro. Tel. nr. 8 621 38721.

 

 

katechezė tėvams

Šiemet ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius kviečiame į katechezę parapijos namuose. Tiesa, mamoms ir tėčiams (ar globėjams) susitikimų bus mažiau, nei jų vaikams. Visų labai laukiame!

Naujas paveikslėlis

 

 

 

 

 

 

P.S. Jei dėl slenkančio grafiko, budėjimų ar panašių darbų negalėsite būti visas dienas – nenusiminkite! Būkite tiek, kiek galite :)

 

 

 

šv. mato atlaidai

2014-09 šv. Mato atlaidai

nauji mokslo ir žinių metai

Lengvu šurmuliu prabėgo rugsėjo pirmoji. Tą šventinę naujų mokslo metų dieną moksleiviai, jų tėveliai, mokytojai pradėjo švęsdami šv. Mišias 9 val. ryte. Po šv. Mišių, gavę asmeninį palaiminimą, išskubėjo į mokyklas.

Mūsų parapijoje taip pat prasideda nauji katechezės metai. Vaikų, kurie nori ruoštis priimti Atgailos ir Eucharistijos  (nuo 9 metų) arba Sutvirtinimo (nuo 15 metų) sakramentus, tėveliai kviečiami IKI RUGSĖJO 28 d. užpildytą pateiktą anketą-sutartį atnešti į parapijos raštinę klebonijoje arba į bažnyčios zakristiją. Užpildyti galite namuose, atsispausdinę reikiamą dokumentą, arba atėję į raštinę ar zakristiją, tik tuomet turėkite vaiko krikšto pažymėjimą (norint ruoštis Sutvirtinimo sakramentui – ir I šv. Komunijos pažymėjimą).

Laukiame visų, ieškančių draugystės su Dievu :)

P.S. PIRMAS SUSITIKIMAS (VAIKŲ KARTU SU TĖVAIS) DĖL SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO VYKS SPALIO 5 D. (SEKMADIENĮ) 18.00 VAL. BAŽNYČIOJE.

PIRMI SUSITIKIMAI (VAIKŲ KARTU SU TĖVAIS) DĖL I KOMUNIJOS VYKS RUGSĖJO 29 – SPALIO 2 D. (PIRMADIENĮ-KETVIRTADIENĮ) 18.00 VAL. BAŽNYČIOJE (TĄ SAVAITĖS DIENĄ, KURIĄ JŪSŲ VAIKAS LANKYS KATECHEZĘ).

VISUS PIRMUOSIUS SUSITIKIMUS PRADĖSIME ŠVĘSDAMI ŠV. MIŠIAS.

 

pjd kryžius

DSC_08062014 metų liepos 20 dieną dešimties jaunų žmonių grupelė vyko į Panevėžį, kad galėtų savomis akimis pamatyti ir rankomis prisiliesti prie kryžiaus, šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II padovanoto jaunimui ir tapusio pasaulio jaunimo dienų simboliu. Šis kryžius – tai paprastas medinis kryžius be kančios, nes Kristus yra prisikėlęs ir yra tarp mūsų. Jis simbolizuoja viltį ir laisvę, kad tikrai esame atpirkti ir galime realiai susitikti su Jėzumi kiekvieną dieną. Šis kryžius keliaudamas iš rankų į rankas apkeliauja visą pasaulį, jungia visus, kviečia pakilti, nepasiduoti negandoms ir eiti į priekį. Juk per pasaulio jaunimo dienas susirenka milijoninės minios jaunų žmonių, kad galėtų kartu švęsti atpirkimo džiaugsmą.

Pabuvus adoracijos metu prie kryžiaus, buvo maža galimybė susipažinti su Panevėžio miestu, reikėjo surasti fotošūvio objektus mieste. Palengvinimui buvo duotas žemėlapis, kuriame pažymėtas maršrutas ir poros savanorių palyda, kuri pagelbėtų labai nepasiklysti.

Vakare vyko baigiamosios šventosios Mišios, o kryžiaus kelionė tęsėsi – jis iškeliavo į Pumpėnus.

Visame kame buvo daug įspūdžių, kelioninio nuovargio, tačiau dvasinio poilsio. Kiekvienam sava istorija ir savi įspūdžiai.

Artinasi pasaulio jaunimo dienos Lenkijoje (labai patogu ten nuvykti), tad jei vizualiai ar bent širdy spindi jaunyste, susimatysime ten. :-)

Vytautas

vikaro išleistuvės

IMG_2699cropLiepos 18 d. 18.00 val. buvęs Rokiškio vikaras kun. Audrius Vogulis aukojo paskutines šitoj parapijoj šv. Mišias. Žmonių susirinko kaip į atlaidus. Kai kas net ašarą braukė.

Po šv. Mišių parapijiečiai pusvalandžio adoracijoje meldėsi už dabar jau Truskavos kleboną kun. Audrių. Paskui šventoriuje vyko linkėjimų, sveikinimų ir bendravimo agapė.

vasara sužadėtiniams

Šeimos centras informuoja: kursai sužadėtiniams vyks parapijos namuose liepos 28-31 dienomis. Rugpjūčio mėn. kursų nebus. Gražios vasaros!

 

Švč. Jėzaus Širdies atlaidai

                                                     Birželio 29 dieną

mūsų parapijoje vyks Švč. Jėzaus Širdies atlaidai.

469066946_orig

Šv. Mišios – 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Po šv. Mišių – adoracija

Atlaidų svečias – Saločių klebonas kun. Jonas Tamošiūnas