katechezė

Rugsėjo mėnesį vyksta registracija į katechezės grupes tiems, kas nori ruoštis Pirmajai šv. Išpažinčiai bei Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimui.

1 2 3 15