Main Content RSS FeedNaujausias įrašas

įspūdžiai

KVIEČIAM VYKUSIUS Į LIETUVOS JAUNIMO DIENAS PASIDALINTI SAVO ĮSPŪDŽIAIS!

Ačiū Vytautui, kuris pirmasis išdrįso :)

Birželio paskutinįjį savaitgalį Alytuje vyko didžiausias renginys tikinčiam jaunimui – Lietuvos Jaunimo Dienos 2015!

Į jį vyko ir Rokiškio jaunimas bei jų draugai iš Kamajų, Lukštų ir Onuškio. Nesvarbu, kad laukė ilga kelionė ir teko laaabai anksti keltis, visi puošėsi šypsenomis ir paslaugumu. Kelionė neprailgo ir gan sparčiai atsidūrėme Alytuje. Kartu su 6000 jaunų žmonių dalyvavome programoje, kuri prasidėjo renginio atidarymo koncertu su giesmėmis ir šokio variacijomis, pietumis, po to sekė nuostabus Vyskupo K. Kėvalo įvadas į teminius užsiėmimus (atpasakoti neišeina) ir jaunimas pasklido po miesto erdves, kuriose vyko teminiai užsiėmimai – paskaitos, žaidimai, dialogai, vaidinimai, koncertai… Po jų, vakare, vyko susitaikinimo su Dievu vakaras, Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir šlovinimo koncertas, kuriuo baigėsi šeštadienio veiklos ir visi ėjome į nakvynės vietas.

Sekmadienis prasidėjo bendrais pusryčiais, po jų buvo Gailestingumo Vainikėlio malda, o po jos eisena pajudėjo Alytaus gatvėmis į Rotušės aikštę, kurioje vyko šių dienų centras ir esmė – Šventosios Mišios. Per jas saulė visus pabučiavo, tai buvo dar viena proga įsitikinti, koks nuostabus yra jaunimas, kuris atsiliepia į Jėzaus kvietimą – jam nebaisi kaitra, vėjai, debesuotumas ir kitos negandos, niekas nuotaikos negadina. :)
Ir renginio pabaigai vyko uždarymo koncertas su tėvu Stan Fortuna, kuris muzikaliai ir su paaiškinimais palydėjo jaunimą į tikėjimo gylį.

Greit baigėsi taip ilgai lauktos Lietuvos Jaunimo dienos. Tačiau visi, dar tebesidalindami įspūdžiais iš šių dienų, jau pradeda laukti sekančių. Tad tariu iki naujų susitikimų. Ir jei šiemet nepavyko sudalyvauti Lietuvos Jaunimo dienose, tai, greičiausiai, susitiksime kitose. ;)

Ankstesni įrašai

stovykla vaikams

LIEPOS 1-3 DIENOMIS PARAPIJOS NAMUOSE IR UŽ JŲ RIBŲ ;) VYKS STOVYKLA 9-12 M. VAIKAMS. REGISTRACIJA Į STOVYKLĄ PRATĘSTA IKI BIRŽELIO 26 D. KVIEČIAME TĖVELIUS AR GLOBĖJUS, KURIE NORĖTŲ SAVO VAIKUS IŠLEISTI Į ŠIĄ STOVYKLĄ. JUOS UŽREGISTRUOTI BAŽNYČIOS ZAKRISTIJOJE.

3

birželis

Šv. Dvasiai uždegus nauja gyvybės ir meilės ugnimi mūsų širdis, su nauja jėga ir džiaugsmu keliaujame per kasdienybę. Jaunimo, priėmusių Sutvirtinimo Sakramentą, šypsenas galite pamatyti nuotraukų galerijoje. Kaip ir veidus vaikų, pirmą kartą priėmusių Jėzų šv. Komunijoje. Dar du gražūs būreliai Pirmąją šv. Komuniją priims gegužės 31 d., švenčiant Švč. Trejybės iškilmę. Melskimės, kad Dievas juos laimintų ir galėtų nuolat gyventi jų širdelėse.

Beje, mūsų parapijos jaunimas, besiruošiantis vykti į Lietuvos Jaunimo Dienas Alytuje Sekminių savaitgalį buvo išvykę į Truskavą. Kaip jiems ten sekėsi ir kokius įspūdžius parsivežė, galima pasiskaityti mūsų svetainės “LJD 2015″ skirtuke, o pamatyti – “Nuotraukų galerijoje”.

Tą pačią gegužės 31 d. gegužines pamaldas užbaigsime melsdamiesi Velniakalnyje prie Lurdo koplyčios. pamaldų užbaigimo šventė

 

Birželio, kuris skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai, mėnesį pradėsime švente vaikams. Kaip jau žinote, birželio 1 d. kviečiame visus vaikus džiaugtis kartu su Jėzumi ir visa bendruomene.

Birželio 12 d., penktadienį, švęsime ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES atlaidus. Švč. Jėzaus Širdies atlaidai 2015Kviečiame visus – didelius ir mažus, jaunus ir brandžius – ateiti prie gailestingos Jėzaus Širdies!

Nėra žemėje kitos tokios saugios ir ramios vietos, kaip mylinti Jėzaus Širdis.

 

 

 

 

 

 

 

vasaros link

Velykų džiaugsmui dar neišblėsus, primename, kad gegužės mėnuo yra skirtas džiaugtis kartu su Švč. M. Marija. Pamaldos mūsų bažnyčioje – šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, sekmadieniais po Sumos.

Gegužės 15-16 dienomis vakarinėse šv. Mišiose vyskupas teiks jaunuoliams Sutvirtinimo sakramentą. Į Susitaikymo pamaldas ir repeticiją kviečiame gegužės 13-14 dienomis (13tą dieną, kurie ketina priimti Sutvirtinimo sakramentą penktadienį, 14tą dieną – kurie šeštadienį) 17.00 val. Tą dieną bus išduodamos Sutvirtinimo kortelės. Jaunuoliai kviečiami ateiti su tėvais ir, jei įmanoma, su Sutvirtinimo globėju / -a. Išpažintį turėtų atlikti ne tik priimantys Sutvirtinimo Sakramentą, bet ir jų globėjai (Sutvirtinimo tėvas / motina).

Gegužės 17 d. 12.00 val., 24 d. 12.00 val., 31 d. 10.00 ir  12.00 val. vaikų grupelės priims Pirmąją Šv. Komuniją. Pirmosios išpažintys atitinkamai – gegužės 16 d. 15.30 val., gegužės 23 d. 15.00 val., gegužės 29 d. po vakarinių šv. Mišių ir gegužės 30 d. 16.00 val. Švęsti Susitaikymo sakramentą kviečiame ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius, artimuosius.

Taip pat kviečiame vaikus (ypač tuos, kurie pernai priėmė Pirmąją Šv. Komuniją), birželio 1 d. ateiti į šventę.

clip art kids

Šiemet 9-12 m. vaikams organizuojame trijų dienų stovyklėlę (be nakvynės) parapijos namuose liepos 1-3 dienomis. Tėveliai užregistruoti vaikus stovyklai gali bažnyčios zakristijoje po šv. Mišių. Registracijos metu prašysime užpildyti tėvų sutikimą.

Ačiū, kad esate. Ačiū, kad jungiatės į parapijos veiklą. Ačiū, kad meldžiatės kartu.

 

 

 

šeimų diena

Visas poras, kurios gyvena bažnytinėje santuokoje, kviečiame į tradicija tampančią Šeimų dieną!

Laukiame Jūsų BALANDŽIO 11 d. parapijos namuose.

Šeimoms 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pavasaris :)

Būkit pasveikinti šį gražų, nors kartais žiemišką, pavasarį. Svarbu, kad žiema širdy per ilgai neužsibūtų, o lauke praeis…

Jėzaus prisikėlimą – šv. Velykas – švęsime balandžio 5 d. Rezurekcija (Prisikėlimo šv. Mišios) su iškilminga procesija – 8.00 val. Kitos šv. Mišios – sekmadienio tvarka – 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Antrą šv. Velykų dieną šv. Mišios – 10.00 ir 18.00 val.

Švęskime Jėzaus Prisikėlimą iš mirties ir mūsų prisikėlimą iš nuodėmės mirties!

trideinio mąstymas     Velykų sveikinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekolekcijos, susitaikymo pamaldos

Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje – kovo 28 d., šeštadienį. Pradžia – 11 val. parapijos namuose. Rekolekcijas ves s. Dominyka iš Utenos Dievo Apvaizdos vienuolyno. Susitaikymo pamaldos – 16.30 val. bažnyčioje. Bus svečių kunigų Atgailos sakramentui švęsti.

photo_04_hires

 

DIDĮJĮ TRIDIENĮ – Didįjį Ketvirtadienį (balandžio 2 d.), Didįjį Penktadienį (balandžio 3 d.) ir Didįjį Šeštadienį (balandžio 4 d.) PAMALDOS VYKS 19.00 VAL.

 

 

 

 

kovo pradžia

Kovo 11 – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena. Tą dieną šv. Mišias švęsime 10.00 ir 18.00 val.

Naujas paveikslėlis (3)

 

 

kasdienybė ir šventės

knygelė Išpažintis     kovo 4 Kazimieras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pašaukimų savaitgalis

Vilniaus šv. Juozapo Kunigų seminarija š. m. vasario 27 – kovo 1 d. organizuoja pašaukimų savaitgalį abiturientams, studentams ir vyrams iki 35 metų, ieškantiems savo pašaukimo.

Programa prasidės vasario 27 d. (penktadienį) 18 val., baigsis kovo 1 d. (sekmadienį) apie 11 val. Norintieji dalyvauti šiame savaitgalyje privalo užsiregistruoti seminarijoje tel. 8 5 2701602 arba el. paštu rastine@vks.lcn.lt.

Daugiau informacijos galima rasti Vilniaus kunigų seminarijos interneto svetainėje www.seminarija.lt