Main Content RSS FeedNaujausias įrašas

birželis

Šv. Dvasiai uždegus nauja gyvybės ir meilės ugnimi mūsų širdis, su nauja jėga ir džiaugsmu keliaujame per kasdienybę. Jaunimo, priėmusių Sutvirtinimo Sakramentą, šypsenas galite pamatyti nuotraukų galerijoje. Kaip ir veidus vaikų, pirmą kartą priėmusių Jėzų šv. Komunijoje. Dar du gražūs būreliai Pirmąją šv. Komuniją priims gegužės 31 d., švenčiant Švč. Trejybės iškilmę. Melskimės, kad Dievas juos laimintų ir galėtų nuolat gyventi jų širdelėse.

Birželio, kuris skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai, mėnesį pradėsime švente vaikams. Kaip jau žinote, birželio 1 d. kviečiame visus vaikus džiaugtis kartu su Jėzumi ir visa bendruomene.

Birželio 12 d., penktadienį, švęsime ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES atlaidus. Švč. Jėzaus Širdies atlaidai 2015Kviečiame visus – didelius ir mažus, jaunus ir brandžius – ateiti prie gailestingos Jėzaus Širdies!

Nėra žemėje kitos tokios saugios ir ramios vietos, kaip mylinti Jėzaus Širdis.

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesni įrašai

vasaros link

Velykų džiaugsmui dar neišblėsus, primename, kad gegužės mėnuo yra skirtas džiaugtis kartu su Švč. M. Marija. Pamaldos mūsų bažnyčioje – šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, sekmadieniais po Sumos.

Gegužės 15-16 dienomis vakarinėse šv. Mišiose vyskupas teiks jaunuoliams Sutvirtinimo sakramentą. Į Susitaikymo pamaldas ir repeticiją kviečiame gegužės 13-14 dienomis (13tą dieną, kurie ketina priimti Sutvirtinimo sakramentą penktadienį, 14tą dieną – kurie šeštadienį) 17.00 val. Tą dieną bus išduodamos Sutvirtinimo kortelės. Jaunuoliai kviečiami ateiti su tėvais ir, jei įmanoma, su Sutvirtinimo globėju / -a. Išpažintį turėtų atlikti ne tik priimantys Sutvirtinimo Sakramentą, bet ir jų globėjai (Sutvirtinimo tėvas / motina).

Gegužės 17 d. 12.00 val., 24 d. 12.00 val., 31 d. 10.00 ir  12.00 val. vaikų grupelės priims Pirmąją Šv. Komuniją. Pirmosios išpažintys atitinkamai – gegužės 16 d. 15.30 val., gegužės 23 d. 15.00 val., gegužės 29 d. po vakarinių šv. Mišių ir gegužės 30 d. 16.00 val. Švęsti Susitaikymo sakramentą kviečiame ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius, artimuosius.

Taip pat kviečiame vaikus (ypač tuos, kurie pernai priėmė Pirmąją Šv. Komuniją), birželio 1 d. ateiti į šventę.

clip art kids

Šiemet 9-12 m. vaikams organizuojame trijų dienų stovyklėlę (be nakvynės) parapijos namuose liepos 1-3 dienomis. Tėveliai užregistruoti vaikus stovyklai gali bažnyčios zakristijoje po šv. Mišių. Registracijos metu prašysime užpildyti tėvų sutikimą.

Ačiū, kad esate. Ačiū, kad jungiatės į parapijos veiklą. Ačiū, kad meldžiatės kartu.

 

 

 

šeimų diena

Visas poras, kurios gyvena bažnytinėje santuokoje, kviečiame į tradicija tampančią Šeimų dieną!

Laukiame Jūsų BALANDŽIO 11 d. parapijos namuose.

Šeimoms 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pavasaris :)

Būkit pasveikinti šį gražų, nors kartais žiemišką, pavasarį. Svarbu, kad žiema širdy per ilgai neužsibūtų, o lauke praeis…

Jėzaus prisikėlimą – šv. Velykas – švęsime balandžio 5 d. Rezurekcija (Prisikėlimo šv. Mišios) su iškilminga procesija – 8.00 val. Kitos šv. Mišios – sekmadienio tvarka – 10.00, 12.00 ir 18.00 val. Antrą šv. Velykų dieną šv. Mišios – 10.00 ir 18.00 val.

Švęskime Jėzaus Prisikėlimą iš mirties ir mūsų prisikėlimą iš nuodėmės mirties!

trideinio mąstymas     Velykų sveikinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rekolekcijos, susitaikymo pamaldos

Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje – kovo 28 d., šeštadienį. Pradžia – 11 val. parapijos namuose. Rekolekcijas ves s. Dominyka iš Utenos Dievo Apvaizdos vienuolyno. Susitaikymo pamaldos – 16.30 val. bažnyčioje. Bus svečių kunigų Atgailos sakramentui švęsti.

photo_04_hires

 

DIDĮJĮ TRIDIENĮ – Didįjį Ketvirtadienį (balandžio 2 d.), Didįjį Penktadienį (balandžio 3 d.) ir Didįjį Šeštadienį (balandžio 4 d.) PAMALDOS VYKS 19.00 VAL.

 

 

 

 

kovo pradžia

Kovo 11 – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena. Tą dieną šv. Mišias švęsime 10.00 ir 18.00 val.

Naujas paveikslėlis (3)

 

 

kasdienybė ir šventės

knygelė Išpažintis     kovo 4 Kazimieras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pašaukimų savaitgalis

Vilniaus šv. Juozapo Kunigų seminarija š. m. vasario 27 – kovo 1 d. organizuoja pašaukimų savaitgalį abiturientams, studentams ir vyrams iki 35 metų, ieškantiems savo pašaukimo.

Programa prasidės vasario 27 d. (penktadienį) 18 val., baigsis kovo 1 d. (sekmadienį) apie 11 val. Norintieji dalyvauti šiame savaitgalyje privalo užsiregistruoti seminarijoje tel. 8 5 2701602 arba el. paštu rastine@vks.lcn.lt.

Daugiau informacijos galima rasti Vilniaus kunigų seminarijos interneto svetainėje www.seminarija.lt

 

vasario 16 ir pelenų diena

Vasario 16, pirmadienį, minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šv. Mišias švęsime 12.00 val. Paskui jungsimės į mieste organizuojamus renginius.

Vasario 18 – Pelenų trečiadienis. Į šv. Mišias rinksimės  10.00 ir 18.00 val., kad išgirstume ir atsilieptume į kvietimą atsiversti ir tikėti bei gyventi evangelija. Po vakarinių šv. Mišių parapijos namuose Gavėnios pradžią giesme, filmu, pasidalijimu grupelėse ir malda paskelbs Krikščioniško Gyvenimo Bendruomenė. Laukiame visų!

 

ligonių diena

Vasario 11 d. minima Lurdo Švč. M. Marijos  – pasaulinė ligonių diena. Ta proga mūsų bažnyčioje 18.00 val. šv. Mišiose bus teikiamas ligonių patepimo sakramentas. Kviečiame sergančiuosius nepagydomomis ar lėtinėmis ligomis, besiruošiančius operacijoms ar turintiems kitų stiprių sveikatos sutrikdymų, pasinaudoti galimybe prašyti Dievo, kad gydytų kūną ir sielą.

Ligoniai ligoninėje kunigų bus lankomi vasario 20 d. nuo 15.30 val.