Main Content RSS FeedNaujausias įrašas

aleliuja! Kristus prisikėlė!

Sveikiname visus, sulaukusius Kristaus Prisikėlimo!

Sustok, įsiklausyk ir pamatyk, – kažkas vyksta aplink Tave, mielas žmogau… Ar jauti, ar girdi, ar matai, kas yra aplink Tave? Argi tai nenuostabu? „Taip“ teištaria Tavo lūpos ir tas garsas tepažadina širdį, teatsiveria ji Dievo dovanai, tepriima ją ir jos pripildyta tesuvirpina visą kūną naujam gyvenimui.

Kaip viskas aplink gyva metai iš metų, taip ir Kristus prisikėlė GYVAS – atėjo pas Tave palinkėt Tau ramybės. Patikėk, priimk ir leisk Jam būti su Tavimi ir Tavyje. Tu Jam pats brangiausias, nes dėl Tavęs buvo gundomas, kentėjo, mirė ir prisikėlė, kad Tu gyventum ir Tavo gyvenimas būtų vaisingas, duotų derlių Tau, šeimai ir Tėvynei.

Gražių, ramių, šv. Velykų.

Rokiškio parapijos kunigai

Džiūgaudami ir švęsdami šį nepaprastą įvykį,  Atvelykio sekmadienį švenčiame Gailestingumo šventę.

Šiemet ši diena (balandžio 27) dar ypatinga tuo, kad šventaisiais bus paskelbti popiežiai Jonas XXIII ir Jonas Paulius II. Kadangi mūsų bažnyčia vyskupų nutarimu yra įtraukta į Jono Pauliaus II piligrimų kelią, kviečiame labiau pažinti šį šventą popiežių.

Ankstesni įrašai

Didžioji savaitė

Balandžio 13 d. – Verbų sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka (8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.). Pagrindinės šv. Mišios – 10.00 val., vyks Verbų procesija, bus šventinamos verbos.

Didįjį Ketvirtadienį, Didįjį Penktadienį ir Didįjį Šeštadienį (balandžio 17-19 d.) pamaldos vyks 19.00 val.

Šv. Velykų dieną (balandžio 20) šv. Mišios vyks sekmadienio tvarka. Pagrindinės šv. Mišios – 8.00 val.

Antrą šv. Velykų dieną (balandžio 21) šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 18.00 val.

Kviečiame dalyvauti ir visiems kartu patirti mūsų tikėjimo slėpinius!

 

Lietuvos caritas informuoja

Kovo 24 d. per LRT televiziją startuoja nauja Lietuvos „Carito“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama pagalbos Šeimoms socialinė akcija „Įžiebkime viltį kartu“. Balandžio 22 d. vyks iškilmingas šios akcijos paramos koncertas per LRT televiziją. Kviečiame visus prisidėti prie šios akcijos savo bendruomenėse.

Nuoroda į  transliuojamo per LRT caritas akcijos klipo įrašą.

Visą akcijos laikotarpį bažnyčiose, „Carito“ skyriuose, parapijose žmonės bus raginami aukoti pagalbai šeimoms trumpaisiais numeriais 1406 (auka 5 litai) ir 1407 (auka 10 litų) arba įsigyjant specialią velykinę „Carito“ žvakelę. „Kviečiame visus Gavėnios laikotarpiu pagalvoti apie šalia esančias nepriteklių kamuojamas šeimas, vaikus, tuos, kuriems šiuo metu yra sunku išgyventi. Kartu visi dalyvaudami akcijoje suteikime džiaugsmo jų Šv. Velykoms“, – ragina Lietuvos „Carito“ generalinė direktorė Janina Kukauskienė.

Jau kitą savaitę per nacionalinę televiziją bus galima išvysti pirmuosius akcijos vaizdo klipus, kur LVK pirmininkas JE arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ragins visos Lietuvos žmones pasitikti Kristaus prisikėlimą susikaupimu ir artėjančiu džiaugsmu, padedant jautriausiai visuomenės daliai – šeimoms. Iš karto po Šv. Velykų, balandžio 22 d., nuo 19.30 val. per LRT televiziją kviečiame žiūrėti pagalbos šeimoms koncertą, kuriame, šiais metais atsikūrimo 25-metį minintis „Caritas“, kaip Lietuvos Katalikų Bažnyčios pagrindinė institucija, vykdanti socialinę ir karitatyvinę Bažnyčios misiją, kvies visus tikinčiuosius ir geros valios žmonės atjausti šeimų vargą, skausmą, nepriteklių.

IMG_1982Labai prašome žiūrėti šį prasmingą „Carito“ ir kartu Bažnyčios renginį per LRT televiziją. Visus norinčius prisidėti prie pagalbos šeimoms akcijos kviečiame akcijos žvakeles platinti savo darbovietėse ar bendruomenėse. Simbolinė akcijos žvakelė taps puikia velykine dovana, kurios dėka bus padėta Lietuvos šeimoms. Aukoti trumpaisiais numeriais 1406 (auka 5 litų) ir 1407 (auka 10 litų) bus galima iki pat akcijos „Įžiebkime viltį kartu“ pabaigos t.y. balandžio 30 dienos.

Daugiau informacijos galite pasiteirauti telefonu 8 37 20 54 27 arba el. paštu caritas@lcn.lt

Lietuvos Carito informacija

šeimų diena

Balandžio 26 šventė jaunoms šeimoms

seminaras-rekolekcijos

Balandžio 8 d seminaras-rekolekcijos su kArtKaz

Programa:

10.30 Konferencija

11.30 Mąstymas

13.00 Pietūs

14.00 Konferencija

15.00 Pokalbiai, diskusija, atsakymai į klausimus

16.15 Mąstymas

16.45 Susitaikymo pamaldos

18.00 Šv. Mišios

Didžioji savaitė

          Balandžio 17-19 dienomis

Microsoft Word - didysis tridienis

Susitaikymo pamaldos

Document2spausdinimui3_rokiskis_a3 FOTO ieškokite galerijoje

Document3

malda už tradicinę šeimą ir gyvybę

Dėkojame  Dievui ir džiaugiamės, kad Europos Sąjunga, nors ir gėdinga persvara, atsilaikė prieš Estrelos užmačias, bet esame sunerimę, kad Lunacek projektas buvo priimtas didele balsų persvara, todėl dabar tas Damoklo kardas dar kabo virš kiekvienos valstybės, tuo pačiu ir Lietuvos. Šito pavojaus akivaizdoje mes, kaip anuomet apaštalai į Jėzaus klausimą: „Ar ir jūs mane paliksite?“ – atsakome: „Viešpatie,  pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.“

Visą viltį sudėdami į Dievo rankas, mes kreipiamės į Jus ir nuoširdžiai prašome melsti Aukščiausiąjį, kad

Lietuvos Respublikos Seimas vadovautųsi krikščioniškomis vertybėmis rengiant ir svarstant Konstitucijos 38 straipsnio pataisą už tradicinę šeimą (vyro ir moters santuoką) bei „Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymą“.

Kviečiame melstis kartu vienoje dvasioje devyndienįŠv. Juozapo litaniją kovo 16-24 dienomis (baigiant Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai šventės išvakarėse).                

 

Kauno Arkikatedros parapijos grupė Už gyvybę

šv. Kazimieras, Pelenų diena, Kovo 11

i61ren1210     Kovo 11 d. švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Šv. Mišios bus aukojamos 7.00, 12.00 ir 18.00 val.

12 val. šv. Mišiose ypatingai melsimės už tėvynę.

NUOTRAUKAS iš šventės galite pažiūrėti mūsų GALERIJOJE

 

Kovo 5 d. – Pelenų diena. Įžengsime į gavėnios laikotarpį.  thumb.php

Šv. Mišios bus aukojamos 7.00, 10.00 ir 18.00 val.

Pelenų trečiadienį ir visus gavėnios penktadienius katalikai kviečiami pasninkauti.

Plačiau apie pelenų dieną ir gavėnią:

http://blog.gaveniamieste.lt/kas-yra-pelenu-diena-arba-pelenu-treciadienis/

 

Kovo 4 d. minėsime Lietuvos jaunimo globėją šv. Kazimierą.

Šv. Mišios įprastu metu – 7.00 ir 18.00 val.

 

 

Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija. – See more at: http://blog.gaveniamieste.lt/kas-yra-pelenu-diena-arba-pelenu-treciadienis/#sthash.89OcQpFj.dpuf

naujas žurnalo “Kelionė su bernardinai.lt” numeris

žurnalo kelionė viršelis    Carito bibliotekoje jau galite įsigyti naują žurnalo “Kelionė su bernardinai.lt” numerį.

Taip pat galite įsigyti ir kitos religinės literatūros.

Bibliotekėlė dirba:

Ketvirtadieniais 10.00-13.00

Šeštadieniais 10.00-13.00

Sekmadieniais 8.30-10.00 ir 11.30-13.30