Main Content RSS FeedNaujausias įrašas

gegužės mėnesio naujienos

Gegužės 1 d. sveikinome Mamas ir pradėjome gegužines pamaldas – jos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, sekmadieniais – po Sumos.

Gegužės mėnuo kupinas nuostabiausių švenčių:

Gegužės 8 d. švęsime Kristaus Žengimą į Dangų (Šeštines). 10 val. šv. Mišias pradėsime iškilminga procesija.

Gegužės 15 – Sekminių – dieną, 10 ir 12 val. šv. Mišiose prašysime, kad Šventoji Dvasia pripildytų vaikučių, priimančių I Šv. Komuniją, širdis. Taip pat atgaivintų jų tėvelių, artimųjų ir visų pakrikštytųjų širdis.

Gegužės 21 ir 22 d., 18 val. paaugliai priims Sutvirtinimo Sakramentą – melskime, kad Šventoji Dvasia tikrai sutvirtintų jų tikėjimą…

Gegužės 29 – Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) – dieną 12 val. dar viena vaikų grupelė pirmą kartą priims Jėzų į savo širdis.

 

Ankstesni įrašai

kelionės

2016-05-07 kelionė

Galbūt jau susiplanavote gegužės 6-8 dienomis dalyvauti Nacionaliniame Gailestingumo Kongrese Vilniuje?

O gal Kongrese dalyvausite tik sekmadienį, eidami procesijoje su parapijos vėliava?

Ne? Norite kažko kito? Ši kelionė gali būti tuo “kažkuo kitu”, jei tik leisitės Dievo kalbinami.

 

 

 

šeimoms

skelbimas 2016-04-17

didysis tridienis ir šv. Velykos

did tridienis 2016

Afisa-septyni-zodziai-internetui-sumazinta22_631x891

Kovo 27 – šv. Velykos!

Prisikėlimo šv. Mišios – 8.00 val.

Kitos šv. Mišios šv. Velykų dieną – 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Kovo 28 – II šv. Velykų diena.

Šv. Mišios – 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

 

Atvelykio – Dievo Gailestingumo – dieną šv. Mišios vyks sekmadienio tvarka. Tą dieną į Rokiškį atkeliauja filmas “Pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas. Nežinomo šedevro negirdėta istorija”. filmas Pirmasis Gailestingumo paveikslas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keliaujant per gavėnią

Dievas mus kviečia būti gailestingais kaip Jis! Nemokėsime parodyti gailestingumo, patys prieš tai jo neišgyvenę. Ir nors šie metai yra Gailestingumo Jubiliejaus metai, galime taip ir prabėgti nepatyrę, kas tas gailestingumas.

Gavėnios metu esame ypatingai kviečiami stabtelėti ir įsiklausyti: į Dievą, į save, į kitą žmogų. Tuo stabtelėjimu gali būti “24 valandos Viešpačiui”  ar rekolekcijų šeštadienis, ar bet kuri kita diena, kurią išplėšime iš savo įtemptų dienotvarkių. Tereikia pasiryžti ir nebijoti. “Nebijok!” – girdime sakant Dievą skaitydami Šventąjį Raštą, kuriame šis padrąsinimas nuskamba 365 kartus – kiekvienai metų dienai.

Nebijok sustoti, nebijok ateiti, nebijok išgirsti, nebijok įsileisti Dievą į savo pasaulį, savo širdį, į visą savo gyvenimą!

 

24 val Viešpačiui 2016     Ligonius namuose kunigai lankys kovo 14 ir 15 dienomis. Ligonių artimuosius prašome užeiti susitarti dėl laiko.

 

gavėnios rekol-susitaik pamald 2016

šeimos centro kursai sutuoktiniams!

ŠC per juokus į geresnę santuoką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dėmesio!

Rokiškio Swedbank skyriuje rastas kryželis: pagamintas Italijoje, su įvairiais simboliais abiejose pusėse, apie 8-10 cm aukščio. Jei pametėte, ieškokite Swedbanko 3-ioje kasoje.

 

šv. Mišių laikas

Gruodžio 24 d. – šv. Kūčios. Piemenėlių šv. Mišios – 21.00 val.

Gruodžio 25 d. – šv. Kalėdos. Šv. Mišios – 8.00 val. ir toliau sekmadienio tvarka – 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Gruodžio 26 d. – II šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios – 8.00, 10.00 (ir 11.00) ir 18.00 val.

Gruodžio 27 d. – šv. Šeima. šv. Mišios sekmadienio tvarka. Po 12 val. šv. Mišių vaikus aplankys Kalėdų Senelis!

Gruodžio 31 d. – padėkos už praėjusius metus šv. Mišios – 18 val.

2016 m. SAUSIO 1 d. šv. Mišios 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Būkit palaiminti! Leiskite Jėzui užgimti Jūsų širdyse gailestingumu, ramybe ir artimo meile!

 

KŪČIŲ VAKARO MALDA

KuciuMaldaKūčių vakaro malda Gailestingumo metų proga. Parsisiųskite, atsispausdinkite, melskitės šeimose.  Tegu šie trys žodžiai – ATSIPRAŠAU, ATLEIDŽIU, DĖKOJU – skamba jūsų lūpose ir širdyse ne tik Kūčių vakarą. 

KuciuMalda3KuciuMalda2

skelbimai

suaugusiųjų katechezėskelbimas22         Posakramentinės katechezės skrajutė

 

 

 

 

 

šeimos centro tęstiniai kursai