Main Content RSS FeedNaujausias įrašas

KATECHEZĖ paaugliams

Katechezė, padėsianti ruoštis Sutvirtinimo sakramentui, prasidės spalio 13-16 d. 16.00 val.

Jei dėl kokių nors priežasčių yra nespėjusių užsiregistruoti, bet norinčių kartu leistis į tikėjimo kelionės nuotykį, kreipkitės (skambinkite, rašykite) į katechetę Vaidą iki spalio 12 d. vakaro. Tel. nr. 8 621 38721.

 

 

Ankstesni įrašai

katechezė tėvams

Šiemet ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius kviečiame į katechezę parapijos namuose. Tiesa, mamoms ir tėčiams (ar globėjams) susitikimų bus mažiau, nei jų vaikams. Visų labai laukiame!

Naujas paveikslėlis

 

 

 

 

 

 

P.S. Jei dėl slenkančio grafiko, budėjimų ar panašių darbų negalėsite būti visas dienas – nenusiminkite! Būkite tiek, kiek galite :)

 

 

 

šv. mato atlaidai

2014-09 šv. Mato atlaidai

nauji mokslo ir žinių metai

Lengvu šurmuliu prabėgo rugsėjo pirmoji. Tą šventinę naujų mokslo metų dieną moksleiviai, jų tėveliai, mokytojai pradėjo švęsdami šv. Mišias 9 val. ryte. Po šv. Mišių, gavę asmeninį palaiminimą, išskubėjo į mokyklas.

Mūsų parapijoje taip pat prasideda nauji katechezės metai. Vaikų, kurie nori ruoštis priimti Atgailos ir Eucharistijos  (nuo 9 metų) arba Sutvirtinimo (nuo 15 metų) sakramentus, tėveliai kviečiami IKI RUGSĖJO 28 d. užpildytą pateiktą anketą-sutartį atnešti į parapijos raštinę klebonijoje arba į bažnyčios zakristiją. Užpildyti galite namuose, atsispausdinę reikiamą dokumentą, arba atėję į raštinę ar zakristiją, tik tuomet turėkite vaiko krikšto pažymėjimą (norint ruoštis Sutvirtinimo sakramentui – ir I šv. Komunijos pažymėjimą).

Laukiame visų, ieškančių draugystės su Dievu :)

P.S. PIRMAS SUSITIKIMAS (VAIKŲ KARTU SU TĖVAIS) DĖL SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO VYKS SPALIO 5 D. (SEKMADIENĮ) 18.00 VAL. BAŽNYČIOJE.

PIRMI SUSITIKIMAI (VAIKŲ KARTU SU TĖVAIS) DĖL I KOMUNIJOS VYKS RUGSĖJO 29 – SPALIO 2 D. (PIRMADIENĮ-KETVIRTADIENĮ) 18.00 VAL. BAŽNYČIOJE (TĄ SAVAITĖS DIENĄ, KURIĄ JŪSŲ VAIKAS LANKYS KATECHEZĘ).

VISUS PIRMUOSIUS SUSITIKIMUS PRADĖSIME ŠVĘSDAMI ŠV. MIŠIAS.

 

pjd kryžius

DSC_08062014 metų liepos 20 dieną dešimties jaunų žmonių grupelė vyko į Panevėžį, kad galėtų savomis akimis pamatyti ir rankomis prisiliesti prie kryžiaus, šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II padovanoto jaunimui ir tapusio pasaulio jaunimo dienų simboliu. Šis kryžius – tai paprastas medinis kryžius be kančios, nes Kristus yra prisikėlęs ir yra tarp mūsų. Jis simbolizuoja viltį ir laisvę, kad tikrai esame atpirkti ir galime realiai susitikti su Jėzumi kiekvieną dieną. Šis kryžius keliaudamas iš rankų į rankas apkeliauja visą pasaulį, jungia visus, kviečia pakilti, nepasiduoti negandoms ir eiti į priekį. Juk per pasaulio jaunimo dienas susirenka milijoninės minios jaunų žmonių, kad galėtų kartu švęsti atpirkimo džiaugsmą.

Pabuvus adoracijos metu prie kryžiaus, buvo maža galimybė susipažinti su Panevėžio miestu, reikėjo surasti fotošūvio objektus mieste. Palengvinimui buvo duotas žemėlapis, kuriame pažymėtas maršrutas ir poros savanorių palyda, kuri pagelbėtų labai nepasiklysti.

Vakare vyko baigiamosios šventosios Mišios, o kryžiaus kelionė tęsėsi – jis iškeliavo į Pumpėnus.

Visame kame buvo daug įspūdžių, kelioninio nuovargio, tačiau dvasinio poilsio. Kiekvienam sava istorija ir savi įspūdžiai.

Artinasi pasaulio jaunimo dienos Lenkijoje (labai patogu ten nuvykti), tad jei vizualiai ar bent širdy spindi jaunyste, susimatysime ten. :-)

Vytautas

vikaro išleistuvės

IMG_2699cropLiepos 18 d. 18.00 val. buvęs Rokiškio vikaras kun. Audrius Vogulis aukojo paskutines šitoj parapijoj šv. Mišias. Žmonių susirinko kaip į atlaidus. Kai kas net ašarą braukė.

Po šv. Mišių parapijiečiai pusvalandžio adoracijoje meldėsi už dabar jau Truskavos kleboną kun. Audrių. Paskui šventoriuje vyko linkėjimų, sveikinimų ir bendravimo agapė.

vasara sužadėtiniams

Šeimos centras informuoja: kursai sužadėtiniams vyks parapijos namuose liepos 28-31 dienomis. Rugpjūčio mėn. kursų nebus. Gražios vasaros!

 

Švč. Jėzaus Širdies atlaidai

                                                     Birželio 29 dieną

mūsų parapijoje vyks Švč. Jėzaus Širdies atlaidai.

469066946_orig

Šv. Mišios – 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.

Po šv. Mišių – adoracija

Atlaidų svečias – Saločių klebonas kun. Jonas Tamošiūnas

tarp švenčių

Švč. Trejybės šventės išvakarėse 71 jaunuolis(ė) priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Iš viso šiais metais Sutvirtinimo sakramentas Rokiškio bažnyčioje buvo suteiktas 191 žmogui (skaičiuojant ir svečius iš viso dekanato).  Visų trijų dienų akimirkas galite pažiūrėti GALERIJOJE.

Atrodo, visi turėtume skęsti Šventosios Dvasios vandenyne… Labai tikiuosi, kad bent sutvirtintieji leido į savo širdis nužengti Šventajai Dvasiai ir dabar galės savo artimiesiems bei draugams būti tikėjimo liudytojais ir pavyzdžiais.

O mes, apgaubti Šventosios Dvasios, Švč. Trejybės sustiprinti keliaujame link Devintinių – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventės. Šiemet keturi altorėliai, kuriuos po Sumos procesijos būdu lankysime, bus paruošti šventoriaus ir kalvarijų koplytėlėse (Sodų g. ir Laukupio g. – senosiose kapinėse). Kviečiame melstis kartu!

Negalinčius dalyvauti šv. Mišiose ir priimti sakramentų dėl ligos, šį penktadienį, birželio 20 d., nuo 14.30 val. kunigai lankys ligoninėje. Nepalikite savo artimųjų be Jėzaus aplankymo.

Laukiant Sekminių

Birželio 1 d. ne tik pradėjome birželines pamaldas, bet buvo triguba šventė:

Kvietėme vaikus švęsti jų dieną – piešti savo šeimą, o paskui su tėveliais linksminomės kartu su Teatriuko aktoriais Žilvinu ir Dalia (nuotraukos, kaip visuomet, mūsų galerijoje – užsukite pasižvalgyti!).

Dar labai svarbi šventė – Tėvo diena. Sveikinome savo tėvelius, senelius, krikštatėvius, meldėmės už juos. Už iškeliavusius Amžinybėn meldėmės pirmadienį 10.00 val. gedulinėse šv. Mišiose. Ačiū visiems tėčiams, kad jie atsiliepė į Dievo kvietimą būti JO paveikslu savo vaikams.

Bet pirmiausia, tai Šeštinės – Jėzaus Įžengimas į Dangų. Dabar laukiame Jo pažadėto Globėjo – Šventosios Dvasios. Bet ypatingai Jos turėtų laukti Sutvirtinimo sakramentui ruošęsi paaugliai, kurie vyskupo rankų uždėjimu bus užantspauduoti Šventąja Dvasia BIRŽELIO 6 (penktadienį), 7 (šeštadienį) ir 14 (šeštadienį) dienomis. Birželio 4 (trečiadienį) ir 13 (penktadienį) dienomis jie rinksis į Susitaikymo pamaldas, kad tyromis ir perkeistomis širdimis drąsiai liudytų Jėzų savo gyvenimu. Melskimės už juos.