Informacija

Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija

Nepriklausomybės a. 1a
LT–42114 Rokiškis
Tel./faks. 8 (458) 51979   [bet geriau skambinti konkrečiam žmogui žemiau nurodytais telefonų numeriais] 🙂
El. paštas: rokiskioparapija@gmail.com

Registracijos kodas: 191266780

Sąskaita: Luminor Bank, AS LT704010041500031663

Dvasininkai

Dekanas ir Klebonas kun. Eimantas NOVIKAS
Mob. tel. 8 687 58342

Rezidentas kun. Vincentas STANKEVIČIUS
Nepriklausomybės a. 1a–3, LT-42114 Rokiškis
Mob. 8 687 08109

Diakonas Vilius VALIONIS
Nepriklausomybės a. 1a, LT-42114 Rokiškis
Mob. 8 653 92740

***

Zakristijonas – Regimantas Narkevičius – tel. 8 687 49176

Vargonininkas – Justinas Šapola – tel. 8 628 19965

***

Šeimos centro vadovė – Ona Viduolienė – tel. 8 611 31968

Carito Rokiškyje direktorius – Klebonas kun. Eimantas Novikas;                                                                     Carito Rokiškyje vedėja – Dangira Šatienė – tel. 8 612 72308

Rokiškio maltiečių vadovas – Alvydas Savičius – tel. 8 698 23949

***

Koplyčios: Rokiškio centrinėje ligoninėje, Senelių namuose, Kankinių koplyčia naujose kapinėse.

Pamaldos

Sekmadieniais: 9.00, 11.00, 18.00 val.
Šeštadieniais: 10.00, 11.00, 18.00 val.
Šiokiadieniais: 9.00 ir 18.00 val.

Atlaidai ir šventės

Švč. Jėzaus Širdies – III penktadienį po Sekminių
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų – rugpjūčio 15 d.
Šv. apašt. evang. Mato (titulo) – rugsėjo 21 d. (keliama į artimesnį sekmadienį)

Apie bažnyčią

Pastatyta 1877 m.

Neogotikinė

Pirmoji bažnyčia pastatyta ir parapija įsteigta apie 1500 m. Nauja medinė bažnyčia pastatyta 1590 m. Jai priklausė 18 valakų žemės, sklypas miestelyje. 1664 m. prie bažnyčios pastatyta dvaro savininkų Krošinskių koplyčia. 1666 m. minima klebonija ir varpinė. Nuo 1691 m. rašytos metrikų knygos. Iki 1700 m. pastatytas priebažnytis. Nuo 1700 m. veikė parapinė mokykla. Bažnyčiai sudegus, 1713 m. kunigaikštienė Elena Krošinskienė-Tyzenhauzienė pastatė naują medinę. 1778 m. ji jau buvo pakrypusi, begriūvanti. Bažnyčiai 1806 m. priklausė Bulvėniškio palivarkas su Zypolių kaimu. 1864 m. bažnyčia sudegė. Pamaldos laikytos kapinių koplyčioje.

1866 m. patvirtintas architekto fon Šachto (Schacht) mūrinės bažnyčios projektas. 1868-1877 m. pastatyta dabartinė bažnyčia – gražiausias neogotikos ansamblis Lietuvoje. Jos fundatorius – Rokiškio grafas Reinholdas Tyzenhauzas. Statyba rūpinosi klebonas Lionginas Rekstis, vėliau klebonas Stanislovas Rimkevičius. 1879 m. po presbiterija įrengta ir pašventinta požemio koplyčia, altoriui Paryžiuje padaryta 12 skulptūrų, kurios Varšuvoje paauksuotos. Pagal architekto Georgo Vernerio projektą 1882 m. įrengtas didysis altorius, sakykla. 1883 m. pastatytas varpinės bokštas, įkelti 3 varpai. 1885 m. įrengti 24 registrų vargonai. Tais pačiais metais bažnyčią konsekravo vyskupas Mečislovas Paliulionis.

1883 m. dirbti vargonininku pakviestas čekas Rudolfas Lymanas (Liehmann). Iki 1903 m. jis vadovavo ir Tyzenhauzų dvare veikusiai muzikos mokyklai. 1901-1943 m. vargonininkavo Matas Milaknis. Jis subūrė chorą ir jam vadovavo. 1908 m. įsikūrė Lietuvių katalikų blaivybės, 1909 m. – „Saulės“ draugijų skyriai. 1919 m. lapkričio 29 d. Rokiškio kapinėse palaidotas Latvijoje bolševikų nužudytas kunigas Jonas Budrys. Klebono prelato Igno Labanausko rūpesčiu 1934 m. įsteigta altarija. Altarista Benediktas Šveikauskas (1884-1941) enkavedistų areštuotas ir 1941 m. birželio 24 m. sušaudytas. Palaidotas Rokiškio kapinėse. 1950 m. areštuotas kun. Vladislovas Butvila (1896-1961), kalintas iki 1956 m.

Bažnyčia neogotikinė, stačiakampio plano (42,7×19,3 m), halinė, su 56,5 m aukščio varpinės bokštu. Vidus 3 navų. Jas dengia krištoliniai skliautai. Šventoriaus tvora akmenų mūro, viršuje – ažūrinės raudonų plytų grotos. Šventoriuje stovi Šv. Juozapo koplyčia.

Koplyčios: Skemų pensionate, Rokiškio centrinėje ligoninėje, Kankinių koplyčia naujose kapinėse.

——————————————————————————————————————————————-

Daugiau informacijos apie miesto, parapijos, bažnyčios istoriją rasite skiltyje – ISTORIJA

——————————————————————————————————————————————-

One comment

  1. Sveiki, noriu palinkėti, kad visi būtų sveiki ir savo darbais garbintų Dievą. Bet pasitaiko ir susirgti…O susirgus ir į ligoninę patekti…Ligoninėje yra jauki koplytėlė, kurioje gera, ramu pabūti, pasimelsti. bet patekti į ją gana sunku. Ji trečiame aukšte, , bet liftu pasikelti nėra galimybės. praėjimo pro laboratoriją nėra. teko gulėti 3-me ligoninės aukšte, tai reikia nusileisti žemyn, tada laiptais užlipti per kitur vėl į trečią aukštą. kas ligoniams nėra lengva. O tame pačiame trečiame aukšte yra patalpos, gal skirtos lankytojams, kurios nuolat būna tuščios. Juk galėtų būti koplytėlė ten, kur gerai pasiekiama. nėra ir informacijos kaip į koplytėlę patekti… kiek kartų buvau koplytėlėje-nesutikau nei vieno žmogaus… Jei būtų prieinamesnė vieta- manau atsirastų daugiau . Tikiuosi , kad galima šią problėmėlę išspręsti

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *