aleliuja! Kristus prisikėlė!

Sveikiname visus, sulaukusius Kristaus Prisikėlimo!

Sustok, įsiklausyk ir pamatyk, – kažkas vyksta aplink Tave, mielas žmogau… Ar jauti, ar girdi, ar matai, kas yra aplink Tave? Argi tai nenuostabu? „Taip“ teištaria Tavo lūpos ir tas garsas tepažadina širdį, teatsiveria ji Dievo dovanai, tepriima ją ir jos pripildyta tesuvirpina visą kūną naujam gyvenimui.

Kaip viskas aplink gyva metai iš metų, taip ir Kristus prisikėlė GYVAS – atėjo pas Tave palinkėt Tau ramybės. Patikėk, priimk ir leisk Jam būti su Tavimi ir Tavyje. Tu Jam pats brangiausias, nes dėl Tavęs buvo gundomas, kentėjo, mirė ir prisikėlė, kad Tu gyventum ir Tavo gyvenimas būtų vaisingas, duotų derlių Tau, šeimai ir Tėvynei.

Gražių, ramių, šv. Velykų.

Rokiškio parapijos kunigai

Džiūgaudami ir švęsdami šį nepaprastą įvykį,  Atvelykio sekmadienį švenčiame Gailestingumo šventę.

Šiemet ši diena (balandžio 27) dar ypatinga tuo, kad šventaisiais bus paskelbti popiežiai Jonas XXIII ir Jonas Paulius II. Kadangi mūsų bažnyčia vyskupų nutarimu yra įtraukta į Jono Pauliaus II piligrimų kelią, kviečiame labiau pažinti šį šventą popiežių.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *