ADVENTAS – atėjimas

ADVENTAS – atėjimas Rasokit, dangūs iš savų aukštybių, Debesys lykit lietumi teisybės. Išdžiuvus žemė teatsigaivina Ir Atpirkėją mums teišdaigina… Nupuolusiai

TRUMPAI APIE PARAPIJĄ

PRIEŠSANTUOKINIAI KURSAI Vyksta Rokiškio parapijos klebonijoje kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį; (Rokiškyje tel.: 51979; 31018; 31772) Norintys priimti Santuokos sakramentą kreipiasi