Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų konferencija, atsižvelgdama į kompetentingų tarnybų rekomendacijas. Šalyje švelninant įvairius ribojimus nuspręsta:

–    nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems, Rokiškio parapijos bažnyčioje Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.;

–    Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami išlaikant nustatytus atstumus tarp žmonių;

–    dėl giedojimo šv. Mišių metu bei šv. Mišių jungimo su pridėtinėmis pamaldomis sprendžia parapijų klebonai.

Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų. Dėl išpažinties su kunigu galima susitarti ir asmeniškai.

Kaip ir anksčiau, Lietuvos vyskupai ir kunigai meldžiasi bei kviečia tikinčiuosius melstis už ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Nepaliaukime melstis ir pandemijai atlėgstant. Melskime, kad Marija – Ligonių Sveikata – užtartų mūsų šalį ir leistų šiai ligai visiškai nurimti.

                                      Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:

  1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo Šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei (60-85 m.) ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju Šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.
  2. Leidžiama aukoti Šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui arba 2 m. atstumu tarp žmonių). Komunija dalinama į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti Šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems Rokiškio parapijos bažnyčioje 9.00 ir 18.00 val. Sekmadieniais įprasta tvarka.
  3. Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai.
  4. Aukojamos negiedotinės šv. Mišios be pridėtinių pamaldų.
  5. Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.

Esant reikalui ar norint susitikti su kunigu: kreiptis į klebonija pas budinti kunigą, skambinti telefonu ar rašyti el. laišką rokiskioparapija@gmail.com

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)