„K“ raidės Malda

Kiek kartų kasdienybėj klaidžiojame klystkeliuos, kančias kentėdami, klaidosna krisdami, kas kartą klausdami: kodėl ? kodėl? Ko klaidžiojame? Kurgi kelias ? Kelias – Kristus. Klausykime — Kristaus Kryžius, Kristaus Kančia, Kristaus Kraujas – kelrodis kelionėj kiekvienam. Kristus Kryžium kviečia, keičia klaidų kelią.
Klaupkimės – kaltes, klaidas keiskime Kristuje, Kryžiuje – keiskime klusnumu, kilnumu, kantrybe… Kryžiai kryžkelėse, kapinių kryžiai, Kryžius kieme, Kryžius kiekvieno kasdienybės kely — Klusnūs Kristui kelkimės, keiskimės Kristuje, kelkime Kryžių, keliaukime kantrūs Kristaus Keliu…

Komentarų: 1

  • At 2010.02.22 18:09, sauleegrazza said:

    man labai patiko! aciu autoriui 🙂

    (privalomas)
    (privalomas, bet nebus skelbiamas)