Visą dieną

XIII EILINIS SEKMADIENIS

Suma aukojama už Gyvojo Rožinio maldininkus. Šv. Mišių metu surinktos aukos skiriamos popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams t.y. Petro skatikas.