Visą dieną

XXXII EILINIS SEKMADIENIS

Suma aukojama už parapijos aukotojus, rėmėjus ir geradarius, bei Rokiškio dekanato Caritas bendruomenę ir jų intencijomis