Birželinės pamaldos

Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei giedant arba skaitant Švč. Jėzaus Širdies litanija su Žmonijos pasiaukojimo aktas. Kviečiame dalyvauti

Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis

Šv. Aloyzas Gonzaga gimė 1568 m. Lombardijoje, mirė 1591 m. Romoje. 1585 m. pradėjo noviciatą pas jėzuitus Romoje. Mokė vargingus

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS

Šv. Jono Krikštytojo, Viešpaties pirmtako, Gimimo iškilmė. Jis, dar būdamas Šventosios Dvasios pripildytos motinos įsčiose, džiūgavo dėl žmonijos išganymo atėjimo,

Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys

Šv. Ireniejus gimė apie 130 m. Mažojoje Azijoje, mirė apie 200 m., vyskupo Polikarpo mokinys. Vėliau iškeliavo į Galiją ir

ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI

Šiandien minime apaštalus šv. Petrą ir Paulių, dvi ryškiausias ankstyvosios Bažnyčios figūras. Jie gerbiami tą pačią dieną pagal seną Bažnyčios

XIII EILINIS SEKMADIENIS

Suma aukojama už Motinas maldoje ir jų intencijomis. Šv. Mišių metu surinktos aukos skiriamos popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams t.y.

Šv. Tomas, apaštalas

Šv. Tomas, vadinamas Dvyniu, gimė tikriausiai Galilėjoje, vienas iš 12 apaštalų. Tomas dalyvavo Lozoriaus prikėlime iš numirusiųjų ir Paskutinėje vakarienėje.

Pirmasis mėnesio penktadienis

Pirmąjį mėnesio penktadienį, po vakarinių Šv. Mišių, prie išstatyto Švč. Sakramento giedame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir kalbame Atsiteisimo maldą.