III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Suma aukojama už parapijos Gyvojo Rožinio maldininkus ir jų intencijomis. Maldos už lietuvius pasaulyje diena.

„24 valandos Viešpačiui”

"24 valandos Viešpačiui" - atgailos pamaldos ir visų parą trunkanti Švč. Sakramento adoracija. Šią tradiciją 2014 m. įvedė popiežius Pranciškus,