Pasaulinė ligonių diena

Kviečiame aplankyti ir ypatingai pasimelsti už ligonius. Vakarinėse Šv. Mišiose, 11.00 val., melsimės už ligonius ir teiksime ligonių sakramentą.

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS

Nazareto miestelyje Viešpaties angelas pasirodė Marijai: "Štai tu pradėsi ir pagimdysi sūnų, kuris bus vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi." Marija atsakė: "Štai

Susitaikimo pamaldos

Nuo 17.00 val. galima atlikti išpažintį. Kristaus kančios (Verbų) sekmadienio išvakarių Šv. Mišios 18.00 val.