KRISTAUS PAAUKOJIMAS (GRABNYČIOS)

Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant

Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys

Šv. Blažiejus mirė apie 315-316 m. Gydytojas, kilęs iš Kapadokijos (Maž. Azija). Tapo atsiskyrėliu, vėliau išrinktas vyskupu. Pasak legendos, pakeliui

V EILINIS SEKMADIENIS

Šv. Mišios aukojamos 9.00 val., 11.00 val. ir 18.00 val. Suma aukojama už Gyvojo Rožinio maldininkus.

Šv. Skolastika, mergelė

Šv. Skolastika, šv. Benedikto sesuo, gimė apie 480 m. Umbrijoje (Italija), mirė apie 547 m. Monte Kasine. Ji, kaip ir

Pasaulinė ligonių diena

Kviečiame aplankyti ir ypatingai pasimelsti už ligonius. Vakarinėse Šv. Mišiose, 11.00 val., melsimės už ligonius ir teiksime ligonių sakramentą.

VI EILINIS SEKMADIENIS

Suma aukojama už parapijos aukotojus, geradarius ir rėmėjus, bei RDC bendruomenę, jos savanorius, vargstančius ir geradarius.