III EILINIS SEKMADIENIS

Šiandien - Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežius Pranciškus kviečia atkreipti didesnį Dievo tautos dėmesį į Šventojo Rašto svarbą, kad jis kasdien

Pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas

Pal. Jurgis Matulaitis gimė 1871 m. Lūginėje (Marijampolės sav.), mirė 1927 m. Studijavo Kielcų ir Varšuvos kunigų seminarijoje, Petrapilio dvasinėje

IV EILINIS SEKMADIENIS

Šv. Mišios aukojamos 9.00 val., 11.00 val. ir 18.00 val. Suma už motinos maldoje grupelę ir jų intencijomis.  

Šv. Jonas Boskas, kunigas

Šv. Jonas Boskas gimė 1815 m. Becchi (prie Turino, Italija) mirė 1888 m. Turine. Buvo įžymus pedagogas. 1841 m. įšventintas

KRISTAUS PAAUKOJIMAS (GRABNYČIOS)

Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant

Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys

Šv. Blažiejus mirė apie 315-316 m. Gydytojas, kilęs iš Kapadokijos (Maž. Azija). Tapo atsiskyrėliu, vėliau išrinktas vyskupu. Pasak legendos, pakeliui