Šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas

Šv. Pranciškus Ksaveras (1506–1552) gimė Ispanijoje. Mokėsi Paryžiuje, kur sutiko šv. Ignacą Lojolą ir tapo jo bendražygiu, vienu pirmųjų naujos

Šv. Mikalojus, vyskupas

Šv. Mikalojus Mirietis (~†350), vienas populiariausių šventųjų. Nors ir trūksta jo gyvenimą aprašančių žinių, yra žinoma, kad apie 300 m.

Pasaulinė ligonių diena

Kviečiame aplankyti ir ypatingai pasimelsti už ligonius. Vakarinėse Šv. Mišiose, 11.00 val., melsimės už ligonius ir teiksime ligonių sakramentą.

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS

Nazareto miestelyje Viešpaties angelas pasirodė Marijai: "Štai tu pradėsi ir pagimdysi sūnų, kuris bus vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi." Marija atsakė: "Štai