DIDYSIS ŠEŠTADIENIS VELYKNAKTIS

Balandžio 7 d., Didysis Šeštadienis – Velyknaktis. Kviečiame nuo 9.00 val. adoruoti Švč. Sakramentą. Velyknačio šventimas prasidės 21.00 val. kviečiame

II VELYKŲ DIENA

Šv. Mišios aukojamos  11.00 ir 18.00 val., po vakarinių Šv. Mišių Dievo Gailestingumo novena.

VELYKŲ TREČIOJI DIENA

Velykų trečiąją dieną Šv. Mišios aukojamos 9.00 ir 18.00 val. po vakarinių Šv. Mišių Dievo Gailestingumo novena.

VELYKŲ KETVIRTOJI DIENA

Velykų ketvirtoji diena Šv. Mišios aukojamos 9.00 ir 18.00 val., po vakarinių Šv. Mišių Dievo Gailestingumo novena.

VELYKŲ PENKTOJI DIENA

Šv. Mišios aukojamos 9.00 ir 18.00 val. po vakarinių Šv. Mišių Dievo Gailestingumo novena.