VELYKŲ ŠEŠTOJI DIENA

Šv. Mišios aukojamos 9.00 ir 18.00 val. po vakarinių Šv. Mišių Dievo Gailestingumo novena. Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM konsekravimo

VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA

Šv. Mišios aukojamos 10.00; 11.00 ir 18.00 val. po vakarinių Šv. Mišių Dievo Gailestingumo novena.

Šv. Morkus, EVANGELISTAS

Šv. Morkus kartu su savo pusbroliu Barnabu lydėjo apaštalą Paulių pirmojoje misijų kelionėje, o vėliau tapo apaštalo Petro palydovu ir