VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA

Šv. Mišios aukojamos 10.00; 11.00 ir 18.00 val. po vakarinių Šv. Mišių Dievo Gailestingumo novena.

Šv. Morkus, EVANGELISTAS

Šv. Morkus kartu su savo pusbroliu Barnabu lydėjo apaštalą Paulių pirmojoje misijų kelionėje, o vėliau tapo apaštalo Petro palydovu ir

ŠV. PILYPAS IR JOKŪBAS, APAŠTALAI

Šv.Pilypas gimė Betsaidoje. Iki to laiko, kai jį pakvietė Kristus,buvo šv.Jono Krikštytojo mokinys.Jis dalyvavo duonos padauginimo stebukle, į jį Kristus