Šv. Jokūbas, apaštalas

Apaštalas Jokūbas (I a.), dar vadinamas Jokūbu Vyresniuoju, Zebediejaus ir Salomės sūnus, evangelisto Jono brolis. Dvylikos apaštalų sąraše Jokūbas užima

Šv. Morta, Marija ir Lozorius

Šv. Morta - Marijos ir Lozoriaus sesuo. Evangelijoje Kristus moko Mortą užsiimti gyvenimu svarbiausiuoju dalyku (Lk 10, 38-42). Po brolio

Šv. Ignacas Lojola, Kunigas

Šv. Ignacas Lojola (1491-1556), kunigas, ispanas, gimęs Lojoloje. Gyvenimą leido karališkuose rūmuose ir kariuomenėje, kol po sunkaus sužeidimo atsivertė į

Porciunkulės atlaidai

Rugpjūčio 2 d. trečiadienį, Porciunkulės diena. Šią dieną yra galimybė pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus įprastinėmis sąlygomis, t.y. reikia būti malonės

Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas

Šv. Jonas Marija Vianėjus (1786-1859), kunigas. Daugiau nei keturiasdešimt metų nuostabiai administravo pavestąją Arso (Prancūzijoje) parapiją, uoliai sakydamas pamokslus, melsdamasis