Šv. Morta, Marija ir Lozorius

Šv. Morta - Marijos ir Lozoriaus sesuo. Evangelijoje Kristus moko Mortą užsiimti gyvenimu svarbiausiuoju dalyku (Lk 10, 38-42). Po brolio

Šv. Ignacas Lojola, Kunigas

Šv. Ignacas Lojola (1491-1556), kunigas, ispanas, gimęs Lojoloje. Gyvenimą leido karališkuose rūmuose ir kariuomenėje, kol po sunkaus sužeidimo atsivertė į

Porciunkulės atlaidai

Rugpjūčio 2 d. trečiadienį, Porciunkulės diena. Šią dieną yra galimybė pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus įprastinėmis sąlygomis, t.y. reikia būti malonės

Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas

Šv. Jonas Marija Vianėjus (1786-1859), kunigas. Daugiau nei keturiasdešimt metų nuostabiai administravo pavestąją Arso (Prancūzijoje) parapiją, uoliai sakydamas pamokslus, melsdamasis

Šv. Dominykas, kunigas

Šv. Dominykas (1170–1221) kilęs iš Ispanijos. Teologiją studijavo Valensijos universitete. 1195 m. buvo įšventintas kunigu, tapo Osmos katedros kanauninku, garsėjo