ŠV. LAURYNAS, DIAKONAS, KANKINYS

Šv. Laurynas (+258) buvo vienas iš septynių Romos diakonų, kuriuos paskyrė popiežius Sikstas II. Nuo pirmųjų amžių yra labiausiai garbinamas

Šv. Klara, mergelė

Šv, Klara gimė 1194 m., mirė 1253 m. Klarisių vienuolijos įkūrėja. Būdama 18 metų, apsigyveno itin skurdžiame vienuolyne prie Šv.

XIX EILINIS SEKMADIENIS

Suma aukojama už parapijos aukotojus, rėmėjus ir geradarius ir Rokiškio Dekanato Caritas bendruomenę.

XX EILINIS SEKMADIENIS

Meldžiame pal. arkivyskupui Teofiliui Matulioniui (1873-06-22 - 1962-08-20), kankiniui, Bažnyčios pripažinimo šventuoju.

Švč. Mergelė Marija Karalienė

Švč. Mergelė Marija Karalienė 1954 m., minint 100 metų sukaktį nuo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo, Pijus XII