XX EILINIS SEKMADIENIS

Meldžiame pal. arkivyskupui Teofiliui Matulioniui (1873-06-22 - 1962-08-20), kankiniui, Bažnyčios pripažinimo šventuoju.

Švč. Mergelė Marija Karalienė

Švč. Mergelė Marija Karalienė 1954 m., minint 100 metų sukaktį nuo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo, Pijus XII

Šv. Baltramiejus, apaštalas

Šv. Baltramiejus, vienas iš 12 apaštalų, minimas NT (plg. Mt 10,3; Lk 6,14; Mk 3,18; Apd 1,13). Iš pradžių turėjo

Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas

Karalius Erodas Antipas laikė jį Macheronto pilies kalėjime ir savo metinių puotoje, prašant Erodiados dukrai, įsakė nukirsti jam galvą. Taigi,