VĖLINIŲ OKTAVA

Šv. Mišios aukojamos Jūsų aukojusiųjų intencijomis už mirusius 9:00 ir 18:00 val. Dėkojame už aukas

Laterano bazilikos pašventinimas

Laterano bazilikos pašventinimo šventė atsirado pirmosios bazilikos, kurią 324 m. Laterano rūmuose pastatė imperatorius Konstantinas. garbei. 1565 m. šventė buvo

Šv. Martynas Turietis, vyskupas

Šv. Martynas gimė 316 m. dabartinėje Bulgarijoje, Panonijoje, pagonių tėvų šeimoje. Galijoje buvo pašauktas į kariuomenę. Dar būdamas katechumenu atsidavė

XXXII EILINIS SEKMADIENIS

Suma aukojama už parapijos aukotojus, rėmėjus ir geradarius, bei Rokiškio dekanato Caritas bendruomenę ir jų intencijomis

Šv. Elzbieta Vengrė, vienuolė

Šv. Elzbieta gimė 1207 m. Vengrijos karaliaus Andriaus II ir karalienė Gerdrūdos šeimoje, mirė 1231 m. Keturiolikmetė ištekėjo už Tiuringijos

Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis

Šv. Rapolas Kalinauskas (1835-1907) gimė Vilniuje, labai religingoje šeimoje. Baigęs karo inžinerijos mokyklą Peterburge, tarnavo karininku Rusijos caro kariuomenėje. Per