ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS

Šv. Mišios aukojamas 9.00 val. ir vakare 18.00 val. o atlaidai švenčiami sekmadienį.

Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis

Šv. Aloyzas Gonzaga gimė 1568 m. Lombardijoje, mirė 1591 m. Romoje. 1585 m. pradėjo noviciatą pas jėzuitus Romoje. Mokė vargingus

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS

Šv. Jono Krikštytojo, Viešpaties pirmtako,Gimimo iškilmė. Jis, dar būdamas Šventosios Dvasios pripildytos motinos įsčiose, džiūgavo dėl žmonijos išganymo atėjimo, pats

Pirmasis mėnesio šeštadienis

Pirmąjį mėnesio šeštadienį, kalbėsime Švč. M. Marijos litaniją prieš Šv. Mišias, o pasiaukojimo malda po Šv. Mišių vakarinių.