KRISTUS KĖLĖS! TIKRAI KĖLĖS! ALELIUJA!

Mielieji rokiškiečiai,

Sveikiname Jus visus su nauja Viltimi: kaip Kristus kėlėsi iš mirties, kaip gamta bunda po žiemos, taip kelsimės ir mes, taip prisikels ir Rokiškio kraštas, ir visa Lietuva.

Sovietmečiu, kai laikraščiuose, per televiziją, mokyklose, gamyklose, kolūkiuose ir kituose ūkio objektuose buvo šlovinama išmintingoji kompartija, vedanti liaudį „į šviesų komunizmo rytojų“, kai buvo raginama naujais įsipareigojimais pasitikti eilinį kompartijos suvažiavimą,… tik bažnyčiose išgirsdavome: „Viešpatie, globok mūsų Tėvynę! Ir išklausyk mus, kai Tavęs šaukiamės“. Tik bažnyčiose išgirsdavome apie Prisikėlimą… – ne tik Kristaus ar gamtos, bet ir Tėvynės, ir žmogaus…

Šiandienos sunkmetis yra gobšumo, melo, sukčiavimo, savanaudiškumo ir kitokių nuodėmių pagimdytas blogis. Žmonės pradeda suprasti, kad tai dvasinė krizė, peraugusi į finansinę krizę…

Gavėnios metu apmąstėme, pažvelgėme į savo šaknis, savo krikščioniškąją savastį. Dievo Malonei padedant išvalėme savo sielas …

Pavasaris tikrai ateis! Mes pabudome ir tikrai kelsimės! Lietuva anksčiau ar vėliau, bet tikrai prisikels naujam šviesiam gyvenimui!

Tikėjimo Prisikėlimu! Gaivios Vilties! Didelės Meilės Dievui ir Tėvynei linkime Jums, mielieji Rokiškio krašto žmonės!

Rokiškio parapijos kunigai

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *