LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 2012 METŲ

Didis džiaugsmas patekėjoKALĖDOS

Su žvaigžde viršum Betliejaus;

Širdys laime ėmė plakti:

Gimė Kristus mums šią naktį…

(iš Kalėdų giesmės)

 

 

Brangūs Rokiškio parapijos, dekanato ir krašto žmonės,

sveikiname Jus visus su džiaugsmo švente – su šv. Kalėdomis ir tikėjimo bei vilties švente – Naujaisiais Metais.

Prieš mėnesį baigėme GAILESTINGUMO metus, bet Dievo gailestingumas mums nesibaigia – jis yra „neišmatuojamas ir Dievo Gerumo lobynas neišsemiamas“,- skaitome šv. Rašte. Pradėjome TIKĖJIMO metus, o Lietuvoje dar ir palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio metus.

Tikėjimas žmonėmis, tikėjimas tėvais, tikėjimas broliais seserimis, tikėjimas mokytojais, tikėjimas verslo partneriais ir t.t. lydi mus per visą gyvenimą…

Tikėjimas į Dievą, – ryšys su Dievu – pradžią gauna šeimoje. Šeimoje anot arkivyskupo Jurgio Matulaičio išmokstame nugalėti blogį gerumu, išmokstame ir nuoskaudas nukęsti,  ir įžeidimus atleisti bei kitų krikščioniškų dorybių.  Katalikiškoje šeimoje formuojasi ateities katalikai, sentikių šeimose – sentikiai, reformatų šeimose formuojasi reformatai, bedievių šeimose auga bedieviukai, „laisvamaniai”. Šį tikėjimą , pas mus atėjusį per tradiciją, per religinę praktiką, galima drąsiai vadinti religija arba civilizacija, arba kultūra. Jis yra įsipareigojimas savo kultūrai, religijai.  „ Mano jungas švelnus, mano našta lengva,“- sako Jėzus. Praktikuojant pastoviai  tikėjimą, įgyjama tikėjimo dorybė. Kai subręstame per tikėjimo praktiką, per maldą, per Sakramentus, Dievas gali mums duoti ir gilesnį Dievo pažinimą, didesnį tikėjimą. Jėzus sako: „ …niekas nepažįsta Tėvo, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti…“. Tad galime teigti, kad Dievo gilesnis pažinimas yra Dievo Dovana…

Tikėjimas mums sako, kad mes atsiradome Dievo mintyje dar prieš pasaulių sutvėrimą. Tai Didysis istorijos Audėjas mums parinko mamytes, tėvelius, brolius ir seseris. Jums parinko vaikus ir įpareigojo juos užauginti „Dievo garbei , o žmonių džiaugsmui ir gerovei“, kaip sakė krikšto apeigose Dievo kunigas. Tai Istorijos Viešpats parinko mums Tėvynę, laiką gimti šioje žemėje ir buvimą amžinybėje…

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga linkime Jums, brangieji, ir sveikatos, ir sėkmės, ir  gražių idėjų bei  įžvalgų. Ir prie viso šito linkime Jums didžiosios Dievo dovanos – gilaus, gyvenimą ir darbus įprasminančio TIKĖJIMO.

 

Rokiškio parapijos kunigai.

2 comments

  1. Sveiki.Ačiū užsveikinimus ir palinkėjimus, nesvarbu kada jie buvo rašyti ir kam skirti. Tiesiog radau prakartėlės nuotrauką. Man labai artimos šios figūrėlės. Nuo vaikystės jas prisimenu, negalėdavau atsižiūrėti. O dabar mano toks hobi, restauruoju, atnaujinu gipsines statulas, figūrėles. Gal mano pomėgis jums praverstų. violetosstudija@gmail.com
    pagarbiai – violeta –

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *