LINKSMŲ ŠVIESIŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAJŲJŲ METŲ

Džiaugsmingą naujieną paskelbė dangus:

Dievas žengė žemėn ir gyvens pas mus…  (Kalėdų giesmė)         kaledos510

 

Mielieji Rokiškio krašto geros valios žmonės, sveikiname Jus su – kaip įprasta mūsų laikais sakyti – gražiausia žiemos švente, su šv. Kalėdomis.

Pastarosiomis dienomis daug kalbama apie pasaulio pabaigą…Tačiau seno pabaiga suponuoja naujo pradžią. Linkime Jums anot šv. apaštalo Pauliaus apsivilkti nauju žmogumi. Juk Kalėdų esmė irgi yra Naujos eros pradžia, Naujosios Sandoros atsiradimas. Tai yra Gailestingojo Dievo Meilės ženklas man, Tau ir greta mūsų esančiam žmogui. Anot šv. Rašto, Dievas taip pamilo pasaulį, t.y. mane, Tave ir kitus žmones, kad atidavė savo Viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki Jį, gautų amžinos laimės garantą.
Nebijokime pripažinti, jog Kalėdos tai ne tik žiemos šventė, bet pirmiausia tai Jėzaus, mus mylinčio ir su mumis gyvenančio Dievo Sūnaus, gimtadienis. Švęskime Kalėdas su Jėzumi!
Gražių, šviesių, prasmingų švenčių ir Dievo palaimingų metų!

Rokiškio parapijos kunigai.