Malda prašant paskelbti Kun. Alfonsą Lipniūną Palaimintuoju

DIEVO TARNAS

KUNIGAS ALFONSAS LIPNIŪNAS

19405 03 12 – 1945 03 28

Malda

Visagali, amžinasis Dieve,

Tu pašaukei į kunigystę Alfonsą Lipniūną,

kad, gyvendamas ir kentėdamas, jis liudytų Jėzaus Kristaus tiesą.

Šiandien kun. Alfonsas džiaugiasi amžinąja Tavo garbe, o mes nuoširdžiai

prašom paskelbti jį Palaimintuoju. Pasitikim Tavimi ir, kun. Alfonsui užtariant,

meldžiam – suteik mus malonių. Amen

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)