Mirė kan. jubil. prof. teol. lic. Petras Žiukelis (1927 04 03 – 2013 03 02)

Mirė kan. jubil. prof. teol. lic. Petras Žiukelis (1927 04 03 – 2013 03 02)

2013 m. kovo 02 d. mirė Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios altarista kan. Petras Žiukelis.  85 ri

Kan. Petras Žiukelis gimė 1927 m. balandžio mėn. 03 d. Žiukeliškių km., Jūžintų parapijoje (Rokiškio r.) Petro ir Apolonijos (Kutkaitės) Žiukelių šeimoje. Mokėsi Jūžintų pradžios mokykloje, Dusetų progimnazijoje bei Rokiškio gimnazijoje. 1944 įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigu buvo įšventintas vysk. Kazimiero Paltaroko 1951 09 23 Kauno Arkikatedroje.

Kan. Petro Žiukelio kunigiška tarnystė:

1952 06 11 – 1952 12 15

Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaras

1952 12 15 – 1954 09 14

Krekenavos parapijos vikaras

1954 09 14 – 1956 07 05

Panevėžio Katedros parapijos vikaras

1956 07 05 – 1959 10 09

Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas

1959 10 09 – 1964 04 10

Smilgių (Pan. r.) parapijos vikaras

1960 11 09 – 1966 04 25

Panevėžio vyskupijos tribunolo prosynodalinis teisėjas

1964 04 10 – 1966 06 24

Pumpėnų parapijos klebonas

1965 08 26 – 1966 04 18

Pasvalio dekanato vicedekanas

1966 04 18 – 1971 10 28

Pasvalio dekanato dekanas

1966 04 25 – 1992 04 16

Panevėžio vyskupijos tribunolo oficiolas

1966 06 24 – 1971 10 28

Pasvalio parapijos klebonas

1971 10 28 – 1972 04 04

Šimonių parapijos klebonas

1972 04 04 – 1973 09 14

Rokiškio parapijos klebonas

1972 04 04 – 1973 09 14

Rokiškio dekanato dekanas

1973 09 14 – 1974 05 12

Panevėžio Katedros parapijos klebonas

1973 09 14 – 1974 05 12

Panevėžio dekanato dekanas

1974 05 12 – 1976 07 14

Krekenavos parapijos altarista

1976 07 14 – 1988 08 25

Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas

1982 11 25

Šv. Kazimiero jubiliejaus organizacinės komisijos Panevėžio vyskupijos atstovas

1984 11 21

Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus rengimo komisijos narys

1985 03 04 – 1988 08 25

Kauno teologijos fakulteto dekanas

1988 11 04 – 1995 05 20

Anykščių parapijos rezidentas
1995 05 20 – 2013 03 02 Rokiškio parapijos altarista

1957 m. Vyskupo Kazimiero Paltaroko paskirtas Panevėžio katedros kapitulos kanauninku.

1981 m. paskirtas Kauno teologijos fakulteto docentu, o 1987 m. profesoriumi.

Kan. Petro Žiukelio laidotuvių šv. Mišios vyko kovo 5 dieną (antradienį) 12 val. Rokiškio šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčioje.

Kanauninkas buvo palaidotas Rokiškio šv. apaštalo ir evangelisto Mato bažnyčios šventoriuje.
Tegul ilsisi ramybėje!

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *