Gavėnios rekolekcijos

Kviečiame dalyvauti gavėnios rekolekcijose: nuo 15. 30 parapijos namuose, 17.30 sąžinės sąskaitą ir asmeninės išpažinties laikas Bažnyčioje, 18 val Šv.

GAVĖNIA

Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėnios proga http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2016-10-18_gavenios-proga-2017