Katechezė vaikams

Mūsų parapijoje nuo spalio vidurio iki birželio mėn. vyksta katechezė, skirta Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams. Kitaip tariant, padedame vaikams pasiruošti

MALDA UŽ TAIKĄ

JO EKSCELENCIJOS PANEVĖŽIO VYSKUPO KVIETIMAS 2013.09.02 Mieli Panevėžio vyskupijos tikintieji, visi geros valios žmonės, popiežius Pranciškus ateinantį šeštadienį, rugsėjo 7