ljd

Sekmadienio popietė ir vakaras prabėgo linksmame jaunimo būryje – parapijos namuose, pasitikę Lietuvos Jaunimo Dienų kryžių jaunuoliai ir jaunuolės rinkosi

adoracija

Pranešame, kad mūsų parapijoje naktinę adoraciją pakeitė dieninė adoracija. Kviečiame visus penktadieniais ateiti pabūti su Jėzumi Švč. Sakramente. Jėzus ir

susitikimai

Sveiki, įžengę į Naujuosius 2015 metus! Šiais metais linkime visiems patirti dar daugiau Dievo malonių. Jaunimą kviečiame ruoštis Lietuvos Jaunimo

koplytėlės pašventinimas

Gruodžio 16 d. Rokiškio psichiatrijos ligoninėje buvo pašventinta koplytėlė. Kad Dievo gailestingumas pasiektų visus parapijos ‘pakraščius’.        

po advento vakaro

Gruodžio 9-osios vakarą po šv. Mišių būrelis tikinčiųjų kartu su kunigais rinkosi į parapijos namus. Krikščioniško Gyvenimo Bendruomenė visus kvietė

ADVENTAS

Įžengėme į naujuosius liturginius metus. Kiekvieną advento sekmadienį 8 val. kviečiame į rarotines šv. Mišias žvakių šviesoje. Ateidami atsineškite savo

baigiasi liturginiai metai

Penktadienį (lapkričio 21) kunigai lankys ligonius ir aukos šv. Mišias ligoninėje. Praneškite savo sergantiems artimiesiems apie galimybę susitikti su Jėzumi

visi šventieji ir vėlinės

Lapkričio 1 d. (šeštadienį) minėsime VISUS ŠVENTUOSIUS, pasiekusius Dangų. Melsimės už savo artimuosius ir tolimuosius, pažįstamus ir nematytus, negirdėtus –