ROKIŠKIO PARAPIJOS TARYBA

Remdamasis raštu pateiktais pasiūlymais ir asmeniniais pokalbiais tvirtinu Rokiškio parapijos Pastoracinę Tarybą  šios sudėties: I.Ekonominė – ūkinė sekcija: 1. Kepenis

Chorų šventė

Jubiliejinė XX Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“ 2010 m. gegužės 29 d. Kretinga Šventės programa: 9:00

Sudėtingi paprasti dalykai

Vladimiro Romanovičiaus Legoidos [žurnalisto, pedagogo, visuomenės ir Stačiatikių Bažnyčios veikėjo] tekstą – kupini gavėniškos dvasios žodžiai, kviečiantys neklaidžiojant kompromisų ir

Išpažintis

Kodėl reikia išpažinties, jei po to vėl nusidėsi? Kai parsideda gavėnia, būtinai mama ar močiutė lyg tarp kitko primins: „Vaikai,