Išpažintis

Kodėl reikia išpažinties, jei po to vėl nusidėsi? Kai parsideda gavėnia, būtinai mama ar močiutė lyg tarp kitko primins: „Vaikai,

Apie kryžių…

Kuo mano ausis prastesnė už močiutės darželį?  „Paauglystėje prasidūriau ausį ir įsivėriau kryželį. Šiaip sau. Paskui – kad priklausiau ateitininkams.

LJD Kryžius Rokiškyje

2010 m. vasario 4 d. Pandėlio parapijos klebonas kun. Kostas Balsys, lydimas parapijos tikinčiųjų, perdavė Lietuvos Jaunimo dienų kryžių Rokiškio

ADVENTAS – atėjimas

ADVENTAS – atėjimas Rasokit, dangūs iš savų aukštybių, Debesys lykit lietumi teisybės. Išdžiuvus žemė teatsigaivina Ir Atpirkėją mums teišdaigina… Nupuolusiai