Išpažintis

Kodėl reikia išpažinties, jei po to vėl nusidėsi? Kai parsideda gavėnia, būtinai mama ar močiutė lyg tarp kitko primins: „Vaikai,

Apie kryžių…

Kuo mano ausis prastesnė už močiutės darželį?  „Paauglystėje prasidūriau ausį ir įsivėriau kryželį. Šiaip sau. Paskui – kad priklausiau ateitininkams.

LJD Kryžius Rokiškyje

2010 m. vasario 4 d. Pandėlio parapijos klebonas kun. Kostas Balsys, lydimas parapijos tikinčiųjų, perdavė Lietuvos Jaunimo dienų kryžių Rokiškio

ADVENTAS – atėjimas

ADVENTAS – atėjimas Rasokit, dangūs iš savų aukštybių, Debesys lykit lietumi teisybės. Išdžiuvus žemė teatsigaivina Ir Atpirkėją mums teišdaigina… Nupuolusiai

„K“ raidės Malda

Kiek kartų kasdienybėj klaidžiojame klystkeliuos, kančias kentėdami, klaidosna krisdami, kas kartą klausdami: kodėl ? kodėl? Ko klaidžiojame? Kurgi kelias ?