„K“ raidės Malda

Kiek kartų kasdienybėj klaidžiojame klystkeliuos, kančias kentėdami, klaidosna krisdami, kas kartą klausdami: kodėl ? kodėl? Ko klaidžiojame? Kurgi kelias ?

TRUMPAI APIE PARAPIJĄ

PRIEŠSANTUOKINIAI KURSAI Vyksta Rokiškio parapijos klebonijoje kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį; (Rokiškyje tel.: 51979; 31018; 31772) Norintys priimti Santuokos sakramentą kreipiasi