TRUMPAI APIE PARAPIJĄ

PRIEŠSANTUOKINIAI KURSAI Vyksta Rokiškio parapijos klebonijoje kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį; (Rokiškyje tel.: 51979; 31018; 31772) Norintys priimti Santuokos sakramentą kreipiasi