ADVENTAS

Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia: „Dievas su mumis“.

katechezė

Rugsėjo mėnesį vyksta registracija į katechezės grupes tiems, kas nori ruoštis Pirmajai šv. Išpažinčiai bei Pirmajai šv. Komunijai ir Sutvirtinimui.