ADVENTAS

Kalėdos yra stebuklas, kada Dievas tampa žmogumi, kad žmones atpirktų, vestų iš blogio į tikrąją laisvę ir laimę. Linkiu suprasti,