PARAMA PARAPIJAI

Parapijos valgyklą palaiko ir remia:

Parapija bendradarbiauja su

Apie 2% paramos pervedimą Bažnyčiai

Bažnyčiai, kaip visuomeninėms ir kai kurioms valstybinėms organizacijoms ir įstaigoms yra Įstatymu suteikta teisė gauti paramą iš valstybės biudžeto. Kam ir kokio dydžio parama bus suteikta priklauso ne nuo valstybės vadovų, bet nuo pačių dirbančių ir pajamų mokestį mokančių piliečių.

Iki 2016 metų gegužės 1 dienos jūs dar galite pasirinkti, kam skirsite 2 % savo praėjusiais metais sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Jums tai nekainuoja nieko, o mums reiškia labai daug.

Paaukoti 2 % galite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje:

1.      Prisijunkite prie savo elektroninės bankininkystės per banką arba Elektroninio deklaravimo sistemos svetainę (EDS);

2.      Pasirinkite „pildyti portale skiltį“, FR0512 formą;
3.      Užpildykite aktyvius laukelius ir įrašykite  Rokiškio parapijos kodą191266780
4.      Svarbu: galite pasirinkti skirti paramą už praėjusius 2015 metus arba 5 metams (laikotarpiui iki 2019 metų);
5.    Spauskite pateikti. 

Jei negalite naudotis interneto paslaugomis:

1. 2 proc. skyrimo formą FR512 02v.  atisiųskite iš čia

2. Užpildykite formą.

3. Užpildytą formą išsiųskite paštu į artimiausią VMI skyrių.

ARBA užsirašykite parapijos kodą ir, nuėję į VMI būstinę, paprašykite, kad konsultantas jums padėtų užpildyti deklaraciją.

Žemiau pateikiame reikalingus duomenis FR 512 02v. užpildymui, pagal formos atitinkamas grafas:

5. Mokestinis laikotarpis: 2015

6S. Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą: x (pažymėti)

E1. Gavėjo tipas: 2

E2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191266780

E4. Mokesčio dalies dydis (procentais): 2,00

E5. 2015 (arba 2016, 2017, 2018, 2019)

Užpildę ir pateikę šią formą vietinei mokesčių inspekcijai, Jūs nukreipsite savo sumokėto pajamų mokesčio 2 procentus kaip valstybės paramą Bažnyčiai. Prašome, pasinaudokite šia valstybės suteikta teise skirti paramą ten, kur Jūsų manymu yra verta. Skirdami valstybės pinigus Bažnyčiai, Jūs paremsite sielovadinį darbą. Ačiū.

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)