Popiežiaus Pranciškaus vizitas

PARAMA

Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje bus vienas įspūdingiausių renginių mūsų šalies istorijoje. Susitikti su charizmatiškuoju Katalikų Bažnyčios vadovu, išgirsti jo nešamą evangelinės vilties žinią susirinks žmonės ne tik iš visos Lietuvos, bet ir kitų šalių. Popiežių kelionės metu lydės keli šimtai žurnalistų. Jie visam pasauliui pasakos apie mūsų kraštą. Pasirengimas šiam įvykiui reikalauja daug žmogiškųjų ir materialinių išteklių.

Kviečiame ir jus prisidėti prie šio svarbaus ir ypatingo renginio savo auka. Kiekvienas indėlis yra brangus ir vertingas. Tik būdami vieningi, vienas kitam padėdami, vienas kitą drąsindami, remdami galime nuveikti nuostabius darbus.

Telaimina jus gerasis Dievas.
Paramos gavėjas – Vilniaus arkivyskupija, kodas 192059489
Šventaragio g. 4, LT-01122 Vilnius
LT 95 7044 0600 0114 5219
Paskirtis: Parama popiežiaus vizito organizavimui

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)