Komentarų: 1

  • At 2019.10.23 09:05, zita said:

    Taip pat, tą pačią dieną, toj pačioj vietoj – Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje – jau 11 metų iš eilės šlovins Viešpatį Utenos, Molėtų, Zarasų, Anykščių dekanatų bažnyčių chorai. Ačiū, kad vis daugiau atsiranda pasekėjų ir šv. Cecilijos dienoje pagerbti vargonininkus ir bažnytinių chorų giedotojus.

    (privalomas)
    (privalomas, bet nebus skelbiamas)