Sekmadienio skelbimai

SKELBIMAI 09 25 – 10 01

*Šiandien, 15:00 val. koncertas ANNO 1883 skirtas pirmosios muzikos mokyklos įsteigimui 140-osios metinėms, XXIV tarptautinio vargonų muzikos festivalio, skirto čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui R. Lymanui atminti. Dėkojame organizatoriams už surengimą, atlikėjams ir klausytojams už dėmesį, ir visiems prisidėjusiems prie titulinių atlaidų ir juose dalyvavusiems.

*Kviečiame trečiadienį, rugsėjo 27 d. švęsti šv. Vincento Pauliečio minėjimo dieną, dalyvavimu Šv. Mišiose 9:00 ir 18:00 val. melstis už socialinius darbuotojus jų profesinės dienos minėjime.

*Penktadienį, kviečiame švęstį Šv. Arkangelus Mykolą, Gabrielių ir Rapolą Šv. Mišiose 9:00 ir 18:00 val., Švč. Sakramento adoracijos maldai nuo 17.00 iki 20.00 val. Dėkojame, kad melsitės už taiką visame pasaulyje, pašaukimus į kunigystę, pašvęstojo ir šeimos gyvenimus.

*Spalio 1 d., sekmadienį, švęsime XXVI Eilinį Sekmadienį, pirmąjį mėnesio. Kviečiame adoracijai ir Švč. M. Marijos Rožinio maldai pradedant spalio misijų mėnesį. Suma aukojama už Gyvojo Rožinio maldininkus ir jų intencijomis. Romoje popiežius Pranciškus atidarys Vyskupų sinodo XVI sesiją. Melskime stiprinti bendrystę, kuri vestų į tiesos pilnatvę ir nuolat apšviestų Sinodo dalyvius. 

*Švč. M. Marijos Rožinio malda švenčiant 2023 m. spalio misijų mėnesį bus meldžiamasi bažnyčioje šiokiadieniais prieš Šv. Mišias 17:30 val., o sekmadieniais po sumos. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, šeimoje, ar daugeliai susirinkus pamaldžiai sukalba rožinį

*Kviečiame į katechezės metus Rokiškio parapijoje. Vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius ruoštis sakramentams. Registracija vyksta Rokiškio parapijos bažnyčioje vaikams po 11:00 val. ir jaunimui ir suaugusiems po 18:00 val. Šv. Mišių. Katechezių pradžią suaugusiems rugsėjo 30 d. 18:00 val., spalio 1 d. vaikams 11:00 val., o jaunimui 18:00 val. 

*Dėkojame už maldas ir aukas parapijos išlaikymui, bažnyčios remonto darbams.

*DĖKOJAME UŽ JŪSŲ AUKAS IR PARAMĄ:

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapija
Adresas: Nepriklausomybės a. 1, Rokiškis
Juridinio asmens kodas: 191266780
Bankas: Luminor Bank
A. s.: LT704010041500031663

Pervedant į sąskaitą bankiniu pavedimu.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas.