Sekmadienio skelbimai

SKELBIMAI 03 20 – 03 26

*Kovo 20 d., pirmadienį švęsime Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio iškilmę Šv. Mišios aukojamos 9.00 ir 18.00 val.  

*Kovo 23 d., ketvirtadienį, „Gavėnios rekolekcijos“. Prieš vakarines Šv. Mišias klausoma išpažinčių, o Šv. Mišias aukos vysk. Linas. Kviečiame dalyvauti RDC bendruomenę, bendraminčius, bendradarbius ir visus, po Šv. Mišių parapijos namuose, pabendravimui agapės metu.

*Penktadienio Švč. Sakramento adoracija Gavėnios metu vyks nuo 18.30 iki 20.00 val. Kviečiame melstis už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje, o taipogi už pašaukimus į pašvęstojo, kunigystės ir šeimos gyvenimą.

*Kovo 25 d., šeštadienį švęsime VIEŠPATIES APREIŠKIMO IŠKILMĘ. Šv. Mišios aukojamos 10.00 ir 11.00 val.

*Kovo 26 d., švęsime V Gavėnios Sekmadienį, maldos už seksualines prievartos aukas dieną, melsimės sumoje už parapijos motinas maldoje grupelę ir jų intencijomis.     

*Kviečiame į tradicines gavėnios pamaldas visus įsijungti: „Graudūs verksmai“ giedojimą sekmadieniais 8.40 val., Kryžiaus kelio apmąstymus penktadieniais 17.00 val. ir sekmadieniais po Sumos. Dėl toliau besitęsiančių darbų nebus galima eiti procesijos. 

*Nuoširdžiai prašome paskirti Rokiškio parapijai 1,2 % nuo sumokėto GPM. Paprašykite savo vaikų ir anūkų pervesti parapijai 1,2 %. Dėkojame.

*Ligonių diena ir lankymas namuose kovo 31 d. Registruotis bažnyčioje. *Kviečiame ruoštis Velykų iškilmei susitaikant su Dievu. Išpažintį galima atlikti prieš kiekvienas Šv. Mišias, o pagrindinė susistaikymo diena bus balandžio 1 d., nuo 17.00 val.

*DĖKOJAME UŽ JŪSŲ AUKAS IR PARAMĄ:

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapija
Adresas: Nepriklausomybės a. 1, Rokiškis
Juridinio asmens kodas: 191266780
Bankas: Luminor Bank
A. s.: LT704010041500031663

Pervedant į sąskaitą bankiniu pavedimu.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas.