SEKMADIENIO SKELBIMAI

SKELBIMAI 10 25 – 11 01

*Kviečiame visą spalio-misijų mėnesį išgyventi malonės laiką, kad atsinaujinę suprastume iš Krikšto kylanti mūsų misijonierišką pašaukimą. Šiokiadieniais prieš Šv. Mišias 17.30 val., o sekmadienį po sumos Švč. M. Marijos rožinio malda „Štai aš – siųsk mane“ su popiežiaus Pranciškaus parengtomis citatomis.

*Kviečiame penktadieniais dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje nuo 15.00 iki 20.00 val., kurią pradedame melsdamiesi Dievo gailestingumo vainikėlį ir litaniją. Vienykimės šioje maldoje namuose, šiuo ypatingu pandemijos laiku.

*Ateinantį sekmadienį švęsime VISŲ ŠVENTŲJŲ iškilmę. Kviečiame dalyvauti 15.00 val. Šv. Mišiose aukojamose Kalneliškių kapinių koplyčioje.

*Lapkričio 2 d. (pirmadienį) VISŲ MIRUSIŲJŲ DIENA (Vėlinės) Šv. Mišios aukojamos nauja sekmadienio tvarka 9.00 val. suma, po jos gedulinė procesija bažnyčios viduje, meldžiantis už visus mirusius. Kitos Šv. Mišios aukojamos 11.00, 17.00 kriptoje už fundatorių ir 18.00 val., Jūsų aukojusiųjų intencijomis. Visą Vėlinių oktavą Šv. Mišios aukojamos Jūsų intencijomis už mirusiuosius, ačiū už aukas. Mirusiųjų minėjimo aštuondienio metu 01-08 d. pamaldžiai aplankius kapines ir pasimeldus pelnome atlaidus mirusiesiems.

*Keičiasi sekmadienių (nuo lapkričio 8 d.) Šv. Mišių laikas 9.00 val. suma, 11.00 val. vaikų, o 18.00 val. jaunimo. Kas buvote paaukoję Šv. Mišioms 12.00 val. perkeliama į 11.00 val. Atsiprašome už laikinus nepatogumus

*Dėkojame, kad laikotės saugumo rekomendacijų bažnyčioje Apgaubti Viešpaties globa ir rūpestingumu, ir mes nebūkime abejingi savo artimui – gerbkime, mylėkime ir saugokime vieni kitus!

*Gegužės 18 d. sukako 100-sios šv. Jono Pauliaus II gimimo metinės, kurias švenčia visas pasaulis ir mūsų parapija. Prisidėkite malda, eilėmis, atsiminimais, o gal gėlėmis prie šv. Jono Pauliaus II. Pirmieji atsiminimai yra www.rokiskioparapija.lt

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)