SEKMADIENIO SKELBIMAI

SKELBIMAI 03 15 – 03 22

*Kviečiame paisyti visų rekomendacijų dėl švaros ir lankymosi viešose vietose plintant Koronavirusui. Atsiradus ribojimams kviečiame ypatingai gavėnioje gerbti kryžiaus ženklą per atstumą.

Prašome susirinkusius laikytis kuo didesnio atstumo vieni nuo kitų, jei įmanoma sėdėkite bent per metrą. Kviečiame persėsti į laisvus suolus, kiek įmanoma nesėdėti vieni už kitų.

Jeigu esate vyresnio amžiaus, jaučiate ligos simptomus, sergate, ar esate rizikos grupėje, kviečiame į šv. Mišių auką jungtis iš namų Marijos Radijo pagalba. Tie, kas yra neseniai grįžę iš užsienio, taippat kviečiami nuotoliniu būdu dalyvauti šv. Mišiose iš savo namų.

Kol yra viruso plitimo grėsmė, šv. Mišiose komuniją galėsite priimti trimis būdais: įprastai (į burną), į rankas arba dvasinę komuniją. Priimdami komuniją į rankas ištiesiame dešinės rankos delną į priekį, į jį dedame kairį delną. Įdėjus ostiją į kairį delną, nesitraukdami nuo kunigo, ją paimame dešinės rankos pirštais ir įsidedame į burną.

Kol viruso plitimo grėsmė išlieka, pareigą dalyvauti sekmadienio Mišiose galite atlikti ir klausydami šv. Mišių per radiją ar televiziją.

Kol nėra paskelbta kitaip Šv. Mišios aukojamos 8.00 ir 18.00 valandomis.

*Kovo 19 d. švęsime šv. Juozapo iškilmę Šv, Mišios aukojamos 10.00 ir 18.00 val.

*Ateinantis sekmadienis yra IV Gavėnios. Prieš sumą kviečiame dalyvauti „Graudūs verksmai“.

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)