SEKMADIENIO SKELBIMAI

SKELBIMAI 12 01 – 12 08

*Kviečiame maldingai ir džiugiai švęsti Adventą laukiant Viešpaties Jėzaus Kristaus antrojo atėjimo bei jo Gimimo iškilmės. Atsinaujinusiuose sekmadienio lapeliuose rasite savaitės dienos skaitinius ir šventųjų minėjimus. Taipogi spaudos stendas pilnas prasmingų leidinių mažiems ir dideliems, prašome pasiimti ir skaityti ir dėkojame už nepamirštas aukas už spaudą.

*Ateinantis sekmadienis II Advento. Advento sekmadienio rytais aukojamos vad. Rarotų Mišios 8 val. – tai skirtos Mišios Švč. M. Marijos garbei. Pavadinimas kilęs iš įžangos giesmės, ,,Rasokit, dangūs“. Išganytojas čia yra lyginamas su rasa ir šviesa. Šv. Mišios aukojamos tamsoje žvakių šviesoje, ateikime nešini žvake ar žibintu. Suma aukojama už geradarius ir šventinami du nauji varpai Rokiškio bažnyčiai. Šiemet antrąjį Advento sekmadienį mus apjungs ir pakalbins „Gerumas mus vienija“ akciją, atsiliepkime į vargingųjų šauksmą ir padėkime jiems. Rinkliava skiriama Caritas veiklai ir vargingiesiems paremti.

*Rokiškio parapijos bažnyčia remontuojama, ir šią savaitę toliau montuojamas šilumos tiekimas (katilinė), bei klojamas granitas bažnyčioje. Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dulkes nežinia iš kur jos atsirandaJ. Dėkojame už maldas ir aukas jau paaukota 19 684, 61 Eur.

*Laukiamasis ateina ir Jį galima sutikti Dievo žodžio skaityme, Bažnyčioje Šv. Mišių metu ir kiekviename brolyje ir seseryje. Dėkojame už pakvietimus susitikti  šeštadienį 12.00 val. busime Taikos 7 name ir nuo 14.00 Kavoliškyje susitiksime su bendruomene ir lankysime ligonius namuose. Gruodžio 16 d. lankysime ligonius namuose Rokiškyje, kviečiame registruotis zakristijoje. Dėkojame už atnešta Kalenda į zakristiją.

*Gruodžio 2 d. 18.00 val. kviečiamas pastoracinės tarybos posėdis. Nebenorintis būti ar norintis būti kviečiame ateitį į Carito išklausymo centrą nuo 11.00 val. iki 13.00 val. pokalbiu su dekanu Eimantu.

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)