SEKMADIENIO SKELBIMAI

SKELBIMAI 09 27 – 10 04

*Pirmadienį 18.00 val. aukojamos Šv. Mišios už Rokiškio pasauliečių pranciškonų broliją ir visą pasauliečių pranciškonų ordiną, melsimės devyndienį šv. Pranciškaus tranzito belaukiant.

*Šiandien 15. 00 val. Šiaulių valstybinio choro „Polifinija“ sakraliniu opusu „Vilties Mišios“ baigsis vargonų muzikos festivalis skirtas R. Lymanui atminti.

*Ketvirtadienį prasideda 2020 m. spalis – Misijų mėnuo. Kviečiame visą spalio mėnesį savo maldas ir gerus darbus aukoti už misijas. Šiokiadieniais prieš Šv. Mišias 17.30 val., o sekmadienį po sumos Švč. M. Marijos rožinio malda „Štai aš – siųsk mane“ su popiežiaus Pranciškaus parengtomis citatomis.

*Kviečiame penktadieniais dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje nuo 15.00 iki 20.00 val. Kviečiame pagerbti Švč. Jėzaus  ir  Švč. M. Marijos Širdys dalyvaujant pridėtinėse pamaldose.

*Ateinantį sekmadienį švęsime XXVII Eilinį metų pirmąjį mėnesio, po rytinių Šv. Mišių adoracija. 12.00 val. Šv. Mišiose melsimės su pasauliečiais pranciškonais, meldžiant pasauliui taikos ir gerovės, po Šv. Mišių laiminsime gyvūnus. Visi gerbkime juos ir tinkamai pasirūpinkime, nes jie yra Dievo kūriniai. Rinkliava bus skiriama popiežiaus veiklai paremti vadinam „Petro skatiku“.

*Sveikiname visus, kurie laiku užsiregistravote ir dalyvausite katechezėje, prašome laikytis visų saugumo reikalavimų.

*Kviečiame skaityti naują ARTUMOS žurnalą, kuris aktualus prieš rinkimus ir yra naujas „Mylėkime vieni kitus“ žurnalas. Dėkojame už aukas. Caritas bibliotekoje yra kun. svečio paliktos gyvasis Antanas knygelės ir naują išleistą knygelė apie Tėvą Stanislovą.

*Dėkojame, kad laikotės saugumo rekomendacijų–dėvėte burną ir nosį dengiančias kaukes. Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias), dezinfekuojate rankas dezinfekciniu skysčiu. Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus yra raginami melstis namuose. Tarkime visi nuoširdžiai dėkodami ir prašydami pagalbos: Jėzau. pasitikiu Tavimi.

*Gegužės 18 d. sukako 100-sios šv. Jono Pauliaus II gimimo metinės, kurias švenčia visas pasaulis ir mūsų parapija. Prisidėkite malda, eilėmis, atsiminimais, o gal gėlėmis prie šv. Jono Pauliaus II. Pirmieji atsiminimai yra www.rokiskioparapija.lt

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)