SEKMADIENIO SKELBIMAI

SKELBIMAI 08 09 – 08 16

*Atsižvelgdami į padidėjusį užsikrėtimų skaičių mūsų krašte, Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius bažnyčiose laikytis 2 metrų atstumo, o jei tokios galimybės nėra – dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes. Įeinantieji į maldos namus (bažnyčias), klebonijas turi dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu. Jaučiantieji peršalimo ligoms būdingus simptomus yra raginami melstis namuose. Apgaubti Viešpaties globa ir rūpestingumu, ir mes nebūkime abejingi savo artimui – gerbkime, mylėkime ir saugokime vieni kitus!

*Kviečiame pinti „vainiką Marijai“ namie su kaimynais ar šeimos nariais ir atvežti į bažnyčią penktadienį, arba pinti šventoriuje bendruomeniškai penktadienį nuo 10.00 val.

*Penktadienį kviečiame dalyvauti adoracijoje, jį prasidės 15.00 val. meldžiantis Dievo gailestingumo vainikėlį, prašant atitolinti pandemiją nuo viso pasaulio, dėkojant jam už pagalbą šiuo laiku, ir naujų pašaukimų į kunigystę, pašvęstąjį gyvenimą, adoracijos pabaiga 20.00 val.

*Šeštadienį švęsime Švč. M. Marijos Ėmimo Į Dangų (Žolinės) iškilmę, atlaidus Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka, suma aukojama už parapiją. Po Komunijos maldos laiminsime šių metu derliaus vaisius, žolynus ir gėles.

*Ateinantį sekmadienį švęsime XX Eilinį metų, suma aukojama už šeimas.

*Linkime visiems gerų, saugių atostogų. Kviečiame jas įprasminti skaitant spaudą iš mūsų spaudos stendo, jame yra ir žurnalų vaikams. Dėkojame už aukas

*Gegužės 18 d. sukako 100-sios šv. Jono Pauliaus II gimimo metinės, kurias švenčia visas pasaulis ir mūsų parapija. Prisidėkite malda, eilėmis, atsiminimais, o gal gėlėmis prie šv. Jono Pauliaus II. Pirmieji atsiminimai yra www.rokiskioparapija.lt

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)