SEKMADIENIO SKELBIMAI

SKELBIMAI 05 20-27

*Šiandien yra Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) iškilmė. Prieš sumą bus atliekama Sekminių procesija. Po 12 val. mišių kviečiame tradicinei kiaušinienei šventoriuje. Po vakarinės baigiasi Velykų laikas ir tęsiasi eilinis laikas, bet Velykinės išpažinties laikas nustatytas iki šv. Petro ir Pauliaus šventės.

*Kviečiame minėti Švč. Mergelę Mariją, Bažnyčios Motinos minėjimą, šiuo titulu pagerbti Švenčiausiąją Mergelę pirmadienį po Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) iškilmės. Pasinaudokite sekmadienio mišiu lapeliu iš švęskite visus šios savaitės šventuosius.

*Kviečiame gegužės 24 dieną 13 val. Kriaunų bažnyčioje vyksiantį 2-ąjį Lietuvos socialinės globos namų tradicinių giesmių giedojimo susibūrimą, organizuojamą  Skemų socialinės globos namų. Jame dalyvaus Vilniaus Arkikatedros Liaudies giesmių ansamblio ir Vilniaus folkloro ansamblio ,,Ūla“ jungtinė grupė, vadovaujama žymiosios dainininkės ir giesmių giedotojos  Janinos Bukantaitės

*Ateinantis sekmadienis yra Švč. Trejybės iškilmė. Vaikų pirmoji komunija, kviečiame melstis už tėvus ir vaikus.

*Linkime, kad gegužinių pamaldų šventimas nuo gegužės 1 iki 31 d. šiokiadieniais po vakarinių mišių o sekmadienį po sumos bažnyčioje, o taipogi namuose, kaimuose atneštu širdies džiaugsmą.

*Kviečiame jau dabar registruotis Carito bibliotekoje ir ruoštis popiežiaus Pranciškaus atvykimui į Lietuvą. Svarbus penki punktai jau dabar: 1. Pažinti: Kristų, Popiežių, Viltį; 2. Melskis, 3. Bendrauk, 4. Dalyvauk, 5. Gyvenk.  Kelionės kaina 8 eur. į Kauną sekmadienį rugsėjo 23 d. 10 val. aukojamas mišias santakoje. Išsamesnė informacija bus vėliau paskelbta.

*Kviečiame dalyvauti gegužinių pamaldų užbaigoje Velniakalnyje gegužės 31 d. 19 val. ir birželio 8 d. Švč. Jėzaus Širdies atlaiduose.

*Laukiame Jūsų ir Jūsų svečių bažnyčioje. Bažnyčia atidaryta mišių metu maldai, o ekskursijoms šiokiadieniais, šeštadieniais bei sekmadieniais nuo 13-17 val.

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)