SEKMADIENIO SKELBIMAI

SKELBIMAI 11 22 – 11 29

*Sekmadienį, 2020 m. lapkričio 22 d., 15 val. kviečiame jungtis į bendrą maldą – GAILESTINGUMO VALANDĄ per MARIJOS RADIJĄ, melskimės šeimose ar asmeniškai. Minėdami liūdną sukaktį drauge su kitų šalių katalikais dalyvaukime maldos ir atgailos  akcijoje „100 metų nuo aborto legalizavimo“ – lygiai prieš 100 metų, lapkričio 18 d., pirmą kartą žmonijos istorijoje valstybiniu lygiu buvo įteisinta dirbtinė nėštumo nutraukimo procedūra.

*Švč. Sakramentas bus išstatytas maldai, penktadienį nuo 15.00 iki 20.00 val. Išstatymą pradėsime melsdamiesi Dievo gailestingumo vainikėlį ir litaniją. Vienykimės šioje maldoje namuose, šiuo ypatingu pandemijos laiku.

*Ateinantį sekmadienį švęsime I Advento. Šv. Mišios aukojamos 9.00 val. Suma, po sumos bus laiminami kalėdaičiai, 11.00 val. vaikų, o 18.00 val. jaunimo. Kas buvote paaukoję Šv. Mišioms 12.00 val. perkeliama į 11.00 val. Atsiprašome už laikinus nepatogumus

*Visa parapijos veikla yra sustabdyta, arba vyksta nuotoliniu būdų. Vaikų ir jaunimo katechezė karantino metu, taipogi vykdoma nuotoliniu būdų, o sekmadienio pareiga vaikams, jaunimui, tėvams ir visiems išlieka pagal esama situaciją ir galimybes.

*Lietuvos vyskupai, nusprendė, kad iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, Šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji kviečiami į bažnyčią eiti, su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, būti per saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių, naudokitės  dezinfekciniu skysčiu.

*Visuotinius atlaidus mirusiesiems galima laimėti, visą lapkričio mėnesį, taipogi pagyvenę žmonės, ligoniai, esantys izoliacijoje ir visi, kurie dvasiškai susivieniję su kitais tikinčiaisiais, prie Jėzaus ar Mergelės Marijos atvaizdo melsis už mirusiuosius. O kai tik galės, įvykdys įprastines atlaidų sąlygas (atlikti išpažintį, priimti Komuniją ir melstis Popiežiaus intencijomis).

*Gegužės 18 d. sukako 100-sios šv. Jono Pauliaus II gimimo metinės, kurias švenčia visas pasaulis ir mūsų parapija. Prisidėkite malda, eilėmis, atsiminimais, o gal gėlėmis prie šv. Jono Pauliaus II. Pirmieji atsiminimai yra www.rokiskioparapija.lt

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)