SUAUGUSIŲJŲ ĮKRIKŠČIONINIMO KATECHEZĖ

Kas yra pirmojo evangelizacijos laikotarpio katechezė?

Tai – evangelizacijos laikas, kai „skelbiamas gyvasis Dievas ir Jo siųstasis visiems išganyti Jėzus Kristus“. Siekiama palaipsniui padėti žmonėms artėti link Gyvojo Dievo einant atsivertimo ir tikėjimo keliu. Šio etapo katechezės susitikimuose vyrauja liudijimas, klausimai, dalijimasis, pirminis tikėjimo skelbimas, malda. Pirmasis evangelizacijos etapas dar vadinamas prieškatechumeniniu laikotarpiu kurio tikslas – padėti kandidatams atrasti tikėjimą ir įgyti dvasinio gyvenimo ir krikščioniškojo mokymo pradmenis.

Registracijos į suaugusiųjų katechezę anketą galite atsisiųsti čia.

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)