visi šventieji ir vėlinės

Lapkričio 1 d. (šeštadienį) minėsime VISUS ŠVENTUOSIUS, pasiekusius Dangų. Melsimės už savo artimuosius ir tolimuosius, pažįstamus ir nematytus, negirdėtus – už visus, jau iškeliavusius pas Viešpatį. Kartu su jais švęsime šv. Mišias sekmadienio tvarka: 8.00, 10.00, 12.00, 18.00 val. Ir ne tik 🙂 15.00 val. vyks. šv. Mišios Kalneliškių kapinių koplyčioje. Po jų, jei kas pageidaus, kunigai bus pasiruošę pašventinti (palaiminti) ant jūsų artimųjų kapų pastatytus paminklus, jei anksčiau tai nebuvo padaryta. Po vakarinių šv. Mišių pradėsime maldų už mirusius devyndienį.

Lapkričio 2 d. (sekmadienis) – VĖLINĖS.  Šv. Mišios vyks įprasta sekmadieniui tvarka. Po Sumos (10.00 val.) – gedulinė procesija bažnyčioje. 17.00 val. šv. Mišios už fundatorius bažnyčios kriptoje (požemyje).

Komentarų: 0

(privalomas)
(privalomas, bet nebus skelbiamas)