ŽVILGSNIS Į NETOLIMĄ PRAEITĮ

ŽVILGSNIS Į NETOLIMĄ PRAEITĮ

Per praėjusius liturginius metus Rokiškio parapija patyrė daug Dievo dovanų – malonių. Metai buvo paženklinti palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio dvasia, raginančia mus blogį nugalėti gerumu. Bandysiu bent keliais štrichais prisiliesti prie praėjusių metų.

DIDYSIS TREČIADIENIS

Džiaugėmės ir Dievui dėkodami sveikinome mūsų „Tėvelį“  kan. Petrą Žiukelį su 85-čiu.

 

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

 

Prisiminėme ne tik EUCHARISTIJOS ir KUNIGYSTĖS  įsteigimą, bet prisiminėme ir įsakmų Jėzaus mokymą vienas kitam patarnauti…

DIDŽIOJO PENKTADIENIO PAMALDOMS VADOVAVO KUN.  Vincentas Stankevičius.

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ gausiai susirinkę šventinome ugnį, Velykinę žvakę, vandenį…

GEGUŽĖS MĖNESĮ

 

Prileidome prie Pirmos Komunijos 158 vaikus.

 

LIEPOS MĖNESIO  13 – 15 dienomis per tris vakarus Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas suteikė SUTVIRTINIMO Sakramentą 203 jaunuoliams.

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *