Visą dieną

XV EILINIS SEKMADIENIS

Suma aukojama už parapijos aukotojus, rėmėjus ir geradarius, taipogi Rokiškio dekanato Caritas savanorius ir jų intencijomis.