Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys

Šv. Ireniejus gimė apie 130 m. Mažojoje Azijoje, mirė apie 200 m., vyskupo Polikarpo mokinys. Vėliau iškeliavo į Galiją ir

ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI

Šiandien minime apaštalus šv. Petrą ir Paulių, dvi ryškiausias ankstyvosios Bažnyčios figūras. Jie gerbiami tą pačią dieną pagal seną Bažnyčios

XIII EILINIS SEKMADIENIS

Suma aukojama už Motinas maldoje ir jų intencijomis. Šv. Mišių metu surinktos aukos skiriamos popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams t.y.

Šv. Tomas, apaštalas

Šv. Tomas, vadinamas Dvyniu, gimė tikriausiai Galilėjoje, vienas iš 12 apaštalų. Tomas dalyvavo Lozoriaus prikėlime iš numirusiųjų ir Paskutinėje vakarienėje.

Pirmasis mėnesio penktadienis

Pirmąjį mėnesio penktadienį, po vakarinių Šv. Mišių, prie išstatyto Švč. Sakramento giedame Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir kalbame Atsiteisimo maldą.

XIV EILINIO LAIKO SEKMADIENIS

Sumą aukojamą už Gyvojo Rožinio maldininkus ir jų intencijomis. Pirmąjį mėnesio sekmadienį melsimės prie išstatyto Švč. Sakramento Dievo gailestingumo vainikėlį

Šv. Benediktas, abatas, Europos globėjas

Šv. Benedikto, Europos globėjo, šventė Šv. Benediktas (480–547), abatas. Gimė turtingo žemvaldžio šeimoje, studijavo Romoje, vėliau pasitraukė į vienatvę, atsidėjo