Šv. Agota, mergelė, kankinė

Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija), manoma, kad nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249-251). Pasak tradicijos, praėjus metams

Šv. Petro, apaštalo, Sostas

Pirmajam popiežiui ir jo įpėdiniams skirta šventė. (lot. "papa"-tėvas). Pirmųjų amžių popiežiai (Romos vyskupai), pradedant apaštalu Petru, buvo nukankinti.

Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys

Šv. Polikarpas mirė 155 m., gal ir vėliau. Apaštalo, evangelisto Jono mokinys, apaštalų paskirtas Smirnos (Mažoji Azija) vyskupu. Pasak Euzebijaus