Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimas

Karalius Erodas Antipas laikė jį Macheronto pilies kalėjime ir savo metinių puotoje, prašant Erodiados dukrai, įsakė nukirsti jam galvą. Taigi,

Nauji mokslo metai

Šv. Mišios pradedant naujuosius mokslo metus, rūpinimosi kūrinija dienos proga - 9,00 val. Po Šv. Mišių laiminsime vaikus.

Šv. Jonas Auksaburnis

Šv. Jonas Auksaburnis (349–407) gimė Antiochijoje. Po intensyvių studijų 369 m. buvo pakrikštytas. 389 m. išrenkamas Konstantinopolio vyskupu. Garsėjo vargšų

Švč. Mergelė Marija, Sopulingoji

Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Minėjimo ištakos – viduramžiais išplitęs Mater dolorosa kultas. 1724 m. Benediktas XIII visoje Bažnyčioje įvedė Septynių