Šv. Jonas Auksaburnis

Šv. Jonas Auksaburnis (349–407) gimė Antiochijoje. Po intensyvių studijų 369 m. buvo pakrikštytas. 389 m. išrenkamas Konstantinopolio vyskupu. Garsėjo vargšų

Švč. Mergelė Marija, Sopulingoji

Švč. Mergelė Marija Sopulingoji. Minėjimo ištakos – viduramžiais išplitęs Mater dolorosa kultas. 1724 m. Benediktas XIII visoje Bažnyčioje įvedė Septynių

ŠV. MATAS, APAŠTALAS, EVANGELISTAS

Šv. apaštalo ir evangelisto Mato šventė Pasak krikščionių tradicijos, Matas yra pirmosios NT Evangelijos autorius. Prieš tai buvęs muitininku. Evangelijoje

Šv. Pijus Pietralčinietis, kunigas

Šv. Pijus Pietralčinietis (1887–1968), kunigas kapucinas, gimė Italijoje. 1918 m. buvo paženklintas stigmų dovana. Uoliai darbavosi dėl sielų išganymo. Turėjo

Šv. Vincentas Paulietis, kunigas

Šv. Vincentas Paulietis gimė 1581 m. Gaskonijoje, mirė 1660 m. Paryžiuje. 1600 m. įšventintas kunigu. 1625 m. įkūrė Misionierių (vincentiečių)