ŠV. MATAS, APAŠTALAS, EVANGELISTAS

Šv. apaštalo ir evangelisto Mato šventė Pasak krikščionių tradicijos, Matas yra pirmosios NT Evangelijos autorius. Prieš tai buvęs muitininku. Evangelijoje

Šv. Pijus Pietralčinietis, kunigas

Šv. Pijus Pietralčinietis (1887–1968), kunigas kapucinas, gimė Italijoje. 1918 m. buvo paženklintas stigmų dovana. Uoliai darbavosi dėl sielų išganymo. Turėjo

Šv. Vincentas Paulietis, kunigas

Šv. Vincentas Paulietis gimė 1581 m. Gaskonijoje, mirė 1660 m. Paryžiuje. 1600 m. įšventintas kunigu. 1625 m. įkūrė Misionierių (vincentiečių)

Šv. Angelai Sargai

Šventieji Angelai Sargai yra Dievo sukurti angelai, pašaukti kontempliuoti Dievo Veidą. Taip pat jie yra Viešpaties pasiųsti pas žmones, kad

Šv. Pranciškus Asyžietis

Šv. Pranciškus gimė 1182 m. Asyžiuje, mirė 1226 m. Įsteigė Mažųjų brolių (pranciškonų) ir Trečiąjį (tretininkų, kuriam priklauso pasauliečiai) ordinus,