Šv. Angelai Sargai

Šventieji Angelai Sargai yra Dievo sukurti angelai, pašaukti kontempliuoti Dievo Veidą. Taip pat jie yra Viešpaties pasiųsti pas žmones, kad

Šv. Pranciškus Asyžietis

Šv. Pranciškus gimė 1182 m. Asyžiuje, mirė 1226 m. Įsteigė Mažųjų brolių (pranciškonų) ir Trečiąjį (tretininkų, kuriam priklauso pasauliečiai) ordinus,

Rožinio Švč. Mergelė Marija

Anot pasakojimų, dėl Rožinio maldų 1571 m. spalio 7 d. krikščionys nugalėjo turkų laivyną Viduržemio jūroje prie Lepanto. Minint šios

XXVII EILINIS SEKMADIENIS

Suma aukojama už parapijos aukotojus, rėmėjus ir geradarius bei Rokiškio dekanato Caritas savanorius ir jų intencijomis.