Rožinio Švč. Mergelė Marija

Anot pasakojimų, dėl Rožinio maldų 1571 m. spalio 7 d. krikščionys nugalėjo turkų laivyną Viduržemio jūroje prie Lepanto. Minint šios

XXVII EILINIS SEKMADIENIS

Suma aukojama už parapijos aukotojus, rėmėjus ir geradarius bei Rokiškio dekanato Caritas savanorius ir jų intencijomis.

Šv. Lukas, evangelistas

Šv. evangelisto Luko šventė Tradicija teigia, kad iš Sirijos kilęs Lukas buvo medikas. Apie 51 m. drauge su Pauliumi leidosi

VISI ŠVENTIEJI

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje – jų visų draugija džiaugiasi dangus. Šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia

MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS)

Mirusiųjų paminėjimo diena Šventoji Motina Bažnyčia jau pagerbusi visus savo vaikus danguje tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas,

VĖLINIŲ OKTAVA

Šv. Mišios aukojamos Jūsų aukojusiųjų intencijomis už mirusius 9:00 ir 18:00 val. Dėkojame už aukas